انگیزه و موفقیت

کارکردهای اجرایی مغز

بهترین راه برای بهبود عملکرد اجرایی مغز

ممکن است عبارت «کارکردهای اجرایی» را شنیده باشید. این عبارت روز به روز به یک نماد مشترک بین والدین و مربیان حتی در محیط کار تبدیل میشود. بنابراین دقیقاً تعریف کارکردهای اجرایی چیست؟ کارکرد اجرایی مغز مرتبط با زمینه‌هایی مانند مدیریت احساسات، کنترل رفتار، تمرکز و تغییر توجه، نگه داشتن همزمان چندین اطلاعات در ذهن […]
روانشناس فوتبال

روانشناس فوتبال و نقش آن در بهبود عملکرد ورزشکاران

اغلب بازیکنان فوتبال درمورد نقش روانشناسی فوتبال و تاثیر تمرینات ذهنی بر عملکرد بی اطلاع هستند. هدف روانشناسی فوتبال کمک به بازیکنان و تیم ‌ها در بهبود مهارتهای ذهنی است که در نهایت به بهبود عملکرد جسمی منتهی میشود.
22623587 - 021 رزرو وقت تست آنلاین