سنجش میزان میل جنسی

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید:
1

حتی فکر کردن درباره رابطه جنسی با همسرم می تواند مرا تحریک کند.

2

‏سعی‏ ‏می‏ ‏کنم‏ ‏از‏ ‏موقعیت‏ ‏هایی‏ ‏که‏ ‏همسرم‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏متمایل‏ ‏می‏ ‏کند،‏ ‏بپرهیزم‏.

3

درباره رابطه جنسی خیال پردازی می کنم.

4

‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏جنسی‏ ‏به‏ ‏سختی‏ ‏تحریک‏ ‏می‏ ‏شوم‏.

5

‏در‏ ‏مقایسه‏ ‏با‏ ‏همسرم،‏ ‏خواهان‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏بیشتری‏ ‏هستم‏.

6

رویاپردازی‏ ‏درباره‏ ‏مسائل‏ ‏جنسی‏ ‏برایم‏ ‏مشکل‏ ‏است‏.

7

‏میل‏ ‏دارم‏ ‏با‏ ‏همسرم‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏برقرار‏ ‏کنم‏.

8

تمایل‏ ‏بسیار‏ ‏زیادی‏ ‏به‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏دارم‏.

9

‏از‏ ‏خیال‏ ‏پردازی‏ ‏جنسی‏ ‏در‏ ‏طی‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏با‏ ‏همسرم‏ ‏لذت‏ ‏می‏ ‏برم‏.

10

از لحاظ جنسی به اسانی تحریک می شوم.

11

تمایل من به رابطه جنسی باید قوی تر شود.

12

فکر کردن درباره رابطه جنسی برای من لذت بخش است.

13

خواهان برقراری رابطه جنسی هستم.

14

برایم آسان است هفته ها بدون داشتن رابطه جنسی با همسرم سپری کنم.

15

برای داشتن رابطه جنسی با همسرم از انگیزه کمی برخوردارم.

16

احساس می کنم نسبت به اکثر مردم، خواهان رابطه جنسی کمتری هستم.

17

به راحتی می توانم درباره مسائل جنسی در ذهن خود خیال پردازی کنم.

18

غریزه جنسی من قوی است.

19

از فکر رابطه جنسی با همسرم لذت می برم.

20

تمایل زیادی به برقراری رابطه جنسی با همسرم دارم.

21

احساس می کنم داشتن رابطه جنسی با همسرم، جنبه مهمی از روابط ما نیست.

22

فکر می کنم توان من برای داشتن رابطه جنسی با همسرم بسیار پایین است.

23

از لحاظ جنسی به آسانی تحریک پذیر نیستم.

24

تمایل من به برقراری رابطه جنسی با همسرم اندک است.

25

سعی می کنم از داشتن رابطه جنسی با همسرم بپرهیزم.