چقدر به دیگران وابسته هستید؟

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید:
1

شدیدا نگرانم مبادا افرادی را که دوست دارم مرا ترک کنند یا بمیرند


2

به دیگران خیلی وابسته ام، چون می ترسم مبادا مرا به حال خود بگذارند


3

احساس می کنم هیچ گاه حمایت مطمئنی ندارم


4

عاشق کسانی می شوم که تعهدی در رابطه با من ندارند


5

هیچ کس خواهان رابطه پایدار با من نیست


6

وقتی احساس می کنم افراد مهم زندگی ام از من دور می شوند، مایوس می شوم


7

برخی اوقات از این که افراد مورد علاقه ام ترکم کنند، چنان نگران می شوم که آن ها را از خودم دور می کنم


8

افراد نزدیک به من پیش بینی ناپذیرند


9

به شدت به افراد وابسته می شوم


10

در نهایت من تنها و بی کس خواهم ماند