مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست تعارضات زناشویی

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: هنگام مرافعه با همسرم، رابطه من با خانواده پدر و مادری او قطع می شود.

پرسش 2: من و همسرم حساب های مالی جداگانه داریم.

پرسش 3: همسرم هرکاری از من بخواهد فراموش می کنم.

پرسش 4: هنگام دلخوری من و همسرم، هیچ کدام برای رابطه جنسی پیش قدم نمی شویم.

پرسش 5: من و همسرم کتک کاری می کنیم.

پرسش 6: هنگام دلخوری، رابطه من با خانواده پدر و مادری خودم قطع می شود.

پرسش 7: برای فرزند (یا فرزندانم) حاضرم انتظارات نامعقول او (یا آنان) را برآورده کنم.

پرسش 8: بدون اطلاع همسرم، برای خود پس انداز شخصی دارم.

پرسش 9: وقتی همسرم از من تقاضایی دارد، خودم را به کارهای دیگر مشغول می کنم.

پرسش 10: رابطه جنسی من با همسرم ارضا کننده نیست.

پرسش 11: وقتی با همسرم مرافعه دارم، اتاق یا خانه را ترک می کنم.

پرسش 12: به تنهایی با خانواده پدر و مادری خود و خواهر و برادرانم رابطه دارم.

پرسش 13: درآمد همسرم را به بهانه های مختلف صرف خواسته های شخصی خود می کنم.

پرسش 14: همسرم را با ناقص انجام دادن کارهایی که از من می خواهد تنبیه می کنم.

پرسش 15: همسرم رابطه جنسی را به من تحمیل می کند.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 16: همسرم را به رفتارهای غیر اخلاقی متهم می کنم.

پرسش 17: از اعضای خانواده پدری و مادری ام، برای حل اختلافات خود با همسرم، کمک می گیرم.

پرسش 18: فرزند (یا فرزندانم) اسرار همسرم را به من می گویند.

پرسش 19: خانواده پدر و مادری همسرم، به من بی احترامی می کنند.

پرسش 20: خرج خانواده، در هر صورت (آشتی یا دعوا) در اختیار من است.

پرسش 21: همسرم را با بی نظمی و نامرتب بودن، آزار می دهم.

پرسش 22: وقتی با همسرم دعوا می کنم، فریاد می زنم و ناسزا می گویم.

پرسش 23: خانواده پدر و مادری من، همسرم را با دیگران مقایسه و به حال من دلسوزی می کنند.

پرسش 24: فرزند یا فرزندانم یکی از عوامل مهم حفظ و تداوم رابطه زناشویی من هستند.

پرسش 25: دوست یا دوستانم در جریان اختلاف من و همسرم هستند.

پرسش 26: من و همسرم با مشارکت و توافق یکدیگر پول و درآمد خانواده را خرج می کنیم.

پرسش 27: حوصله ام از همسرم و خواسته هایش سر می رود.

پرسش 28: هنگام دعوا، تنها رابطه من با همسرم رابطه جنسی است.

پرسش 29: هنگام نزاع، از همسرم درخواست طلاق می کنم.

پرسش 30: خانواده پدری و مادری من، تمام گناه ها را به گردن همسرم می اندازند.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 31: هنگام دعوا بین من و همسرم، فرزند یا فرزندانم از من حمایت می کنند.

پرسش 32: حاضر نیستم برای بدهی های همسرم از دیگران پول قرض کنم.

پرسش 33: هنگام دعوا، رابطه جنسی من و همسرم قطع می شود.

پرسش 34: با وجود داشتن همسر، از تنهایی رنج می برم.

پرسش 35: همسرم در حضور خانواده پدری و مادری خودم، مرا تحقیر می کند.

پرسش 36: هنگام مرافعه من و همسرم، یکی از فرزندانم زیاد مریض می شود و نیاز به مراقبت دارد.

پرسش 37: همسرم و خانواده اش را در مقابل سایرین تحقیر می کنم.

پرسش 38: بدون اطلاع همسرم، به والدین خود پول می دهم و یا از آن ها پول می گیرم.

پرسش 39: دعوا با همسرم، مرا نسبت به فعالیت های خودم بی علاقه می کند.

پرسش 40: با آن دسته از برنامه های مهمانی که با حضور خانواده همسرم باشد، مخالفت می کنم.

پرسش 41: هنگام دعوا با همسرم نسبت به غذا بی اشتها می شوم.

پرسش 42: در هنگام دعوا با همسرم، رابطه من و او با دوستان مشترکمان قطع می شود.

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه