مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست میل جنسی هالبرت

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: حتی فکر کردن درباره رابطه جنسی با همسرم می تواند مرا تحریک کند.

پرسش 2: سعی می کنم از موقعیت هایی که همسرم را به رابطه جنسی متمایل می کند، بپرهیزم.

پرسش 3: درباره رابطه جنسی خیال پردازی می کنم.

پرسش 4: از لحاظ جنسی به سختی تحریک می شوم.

پرسش 5: در مقایسه با همسرم، خواهان رابطه جنسی بیشتری هستم.

پرسش 6: رویاپردازی درباره مسائل جنسی برایم مشکل است.

پرسش 7: میل دارم با همسرم رابطه جنسی برقرار کنم.

پرسش 8: تمایل بسیار زیادی به رابطه جنسی دارم.

پرسش 9: از خیال پردازی جنسی در طی رابطه جنسی با همسرم لذت می برم.

پرسش 10: از لحاظ جنسی به آسانی تحریک می شوم.

پرسش 11: تمایل من به رابطه جنسی باید قوی تر شود.

پرسش 12: فکر کردن درباره رابطه جنسی برای من لذت بخش است.

پرسش 13: خواهان برقراری رابطه جنسی هستم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 14: برایم آسان است هفته ها بدون داشتن رابطه جنسی با همسرم سپری کنم.

پرسش 15: برای داشتن رابطه جنسی با همسرم از انگیزه کمی برخوردارم.

پرسش 16: احساس می کنم نسبت به اکثر مردم، خواهان رابطه جنسی کمتری هستم.

پرسش 17: به راحتی می توانم درباره مسائل جنسی در ذهن خود خیال پردازی کنم.

پرسش 18: غریزه جنسی من قوی است.

پرسش 19: از فکر رابطه جنسی با همسرم لذت می برم.

پرسش 20: تمایل زیادی به برقراری رابطه جنسی با همسرم دارم.

پرسش 21: احساس می کنم داشتن رابطه جنسی با همسرم، جنبه مهمی از روابط ما نیست.

پرسش 22: فکر می کنم توان من برای داشتن رابطه جنسی با همسرم بسیار پایین است.

پرسش 23: از لحاظ جنسی به آسانی تحریک پذیر نیستم.

پرسش 24: تمایل من به برقراری رابطه جنسی با همسرم اندک است.

پرسش 25: سعی می کنم از داشتن رابطه جنسی با همسرم بپرهیزم.

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه