مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست عزت نفس کوپر اسمیت

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: معمولا تشویش ندارم.

پرسش 2: برایم مشکل است در کلاس حرف بزنم.

پرسش 3: اگر می توانستم خیلی چیز ها را در خودم تغییر می دادم.

پرسش 4: می توانم بدون مشکل زیاد تصمیم بگیرم.

پرسش 5: دیگران از مصاحبت با من بسیار لذت می برند.

پرسش 6: در منزل به آسانی رنجیده خاطر می شوم.

پرسش 7: مدت ها طول می کشد تا به چیزی تازه عادت کنم.

پرسش 8: افراد همسن من ، برایم ارزش زیادی قایلند.

پرسش 9: معمولا پدر و مادرم به احساساتم توجه می کنند.

پرسش 10: به آسانی تسلیم دیگران می شوم.

پرسش 11: پدر و مادرم بیش از حد از من انتظار دارند.

پرسش 12: برایم خیلی مشکل است خودم را آن طور که هستم نشان دهم.

پرسش 13: در زندگیم همه چیز درهم و شلوغ است.

پرسش 14: معمولا دیگران را تحت تاثیر قرار می دهم.

پرسش 15: درباره ی خود منظر بدی دارم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 16: غالبا دلم می خواهد خانه را ترک کنم.

پرسش 17: غالبا در کلاس احساس ناراحتی می کنم.

پرسش 18: فکر میکنم از لحاظ جسمانی ناخوشایندتر از اغلب افراد هستم.

پرسش 19: وقتی چیزی برای گفتن دارم آن را می گویم.

پرسش 20: پدر و مادرم مرا ترک می کنند.

پرسش 21: دیگران اکثرا بیشتر از من مورد علاقه هستند.

پرسش 22: غالبا احساس می کنم که پدر و مادرم مرا به ستوه می آورند.

پرسش 23: در کلاس غالبا مأیوس می شوم.

پرسش 24: غالبا فکر می کنم که دلم می خواهد فرد دیگری باشم.

پرسش 25: دیگران غالبا به من اعتماد نمی کنند.

پرسش 26: هرگز مضطرب نیستم.

پرسش 27: به اندازه ی کافی به خودم اطمینان دارم.

پرسش 28: دیگران به آسانی از من خوششان می آید.

پرسش 29: من و والدینم اوقات خوبی را با هم می گذرانیم.

پرسش 30: وقت زیادی را به خیال بافی می گذرانم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 31: دلم می خواست کم سن تر بودم.

پرسش 32: همیشه آنچه را باید انجام داد انجام می دهم.

پرسش 33: از نتایج تحصیلی ام احساس غرور می کنم.

پرسش 34: همیشه منتظر میشوم تا کسی به من بگویدکه چکار باید بکنم.

پرسش 35: اغلب از آنچه می کنم متأسف می شوم.

پرسش 36: هرگز احساس خوشبختی نکرده ام.

پرسش 37: همیشه کارم را به بهترین وجهی که می توانم انجام می دهم.

پرسش 38: معمولا می توانم به تنهایی گلیمم را از آب بیرون بکشم.

پرسش 39: از زندگی ام تقریبا راضی هستم.

پرسش 40: ترجیح می دهم دوستانی کم سن تر از خودم داشته باشم.

پرسش 41: به همه ی کسانی که می شناسم علاقه مند هستم.

پرسش 42: دوست دارم در کلاس از من بپرسند.

پرسش 43: خودم را خوب درک می کنم.

پرسش 44: در منزل هیچکس به من توجه زیادی نشان نمی دهد.

پرسش 45: هرگز مورد سرزنش واقع نمی شوم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 46: در کلاس آن طور که دلم می خواهد موفق نمی شوم.

پرسش 47: می توانم یک تصمیم بگیرم و در آن پا بر جا بمانم.

پرسش 48: وافعا دلم نمی خواهد یک دختر /پسر باشم.

پرسش 49: در روابط با دیگران راحت نیستم.

پرسش 50: هرگز مرعوب نمی شوم.(نمی ترسم)

پرسش 51: غالبا از خودم شرم دارم.

پرسش 52: دیگران غالبا برایم دردسر درست می کنند.

پرسش 53: همیشه حقیقت را می گویم.

پرسش 54: معلمانم به من میفهمانند که نتایجم رضایت بخش نیست.

پرسش 55: به آنچه می تواند برایم اتفاق بیفتد اصلا اهمیت نمی دهم.

پرسش 56: در آنچه که به عهده می گیرم به ندرت موفق می شوم.

پرسش 57: هنگامیکه مورد سرزنش قرار میگیرم دست و پایم را گم میکنم.

پرسش 58: همیشه میدانم که به دیگران چه بگویم.

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه