مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست نشخوار فکری

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: فکر میکنید که چقدر احساس تنهایی میکنید.

پرسش 2: فکر می کنید اگر در همین حالت باقی بمانید نمی توانید وظایفتان را انجام دهید.

پرسش 3: فکر می کنید احساس دردمندی و خستگی می کنید.

پرسش 4: فکر می کنید که چقدر تمرکز کردن دشوار است.

پرسش 5: فکر می­کنید که من چکار کرده ام که به این حالت دچار شده ام.

پرسش 6: فکر می کنید چقدر بی حوصله و بی انگیزه ­اید.

پرسش 7: با بررسی وقایع اخیر سعی می کنید بفهمید چرا افسرده ­اید.

پرسش 8: فکر می کنید که چرا نسبت به همه چیز بی تفاوت شده ام.

پرسش 9: فکر می کنید که چرا دیگر نمی توانید ادامه دهید.

پرسش 10: فکر می کنید که چرا اغلب به مسائل اینگونه واکنش نشان می دهم.

پرسش 11: فکر می کنید که چرا اینقدر از دست خودتان عصبانی هستید.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 12: با خود خلوت کنید تا برای این احساسات خود دلیل پیدا کنید.

پرسش 13: افکارتان را یادداشت و آنها را بررسی می کنید.

پرسش 14: به اوضاع اخیر فکر می کنید که ای کاش اوضاع بهتر از این بود.

پرسش 15: فکر می کنید اگر نتوانید جلوی احساساتتان را بگیرید دیگر قادر به تمرکز نخواهید بود.

پرسش 16: به این فکر کنید که چرا مشکلاتی دارم که دیگران ندارند.

پرسش 17: فکر می کنید که چرا نمی توانم بهتر از عهده اداره کردن امور برایم.

پرسش 18: فکر می کنید که چقدر غمگین هستید.

پرسش 19: به همه نقاط ضعف، شکست ­ها، کاستی­ ها و اشتباهات خود فکر می کنید.

پرسش 20: فکر میکنید که چرا آنقدر سرحال نیستید که بتوانید کاری انجام دهید.

پرسش 21: سعی می کنید شخصیت خود را بررسی کنید تا بفهمید که چرا افسرده ­اید.

پرسش 22: تنهایی به جایی می روید که بتوانید در مورد احساساتتان فکر کنید.

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه