مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست دوام رابطه

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: پارتنرم از من در کارهایی که انجام می‌دهم به شدت پشتیبانی می‌کند و برای امتحان کردن کارهای جدید پشتیبان من است.

پرسش 2: دوست دارد حرف‌های من را بشنود و به آنچه در ذهن من می‌گذرد گوش کند.

پرسش 3: قبل از اینکه یک ماجرای کوچک به جنجالی بزرگ تبدیل شود، درباره موضوعاتی که در رابطه‌مان ایجاد ناراحتی می‌کند با من حرف می‌زند.

پرسش 4: نسبت به من سازش‌پذیر است، صلح را ترجیح می‌دهد و دنبال دعوا نمی‌گردد.

پرسش 5: درک می‌کند هر یک از ما علایق متفاوتی داریم و باید بتوانیم زمان‌هایی را جدا از هم بگذرانیم.

پرسش 6: ترجیح می‌دهد بیشتر با دوستان خودش ارتباط داشته باشیم و با دوستان من برخورد خوبی ندارد.

پرسش 7: وقتی سعی می‌کنم کارهایی را که سررشته‌ای در آنها ندارم انجام دهم، از من ایراد می‌گیرد.

پرسش 8: نسبت به من غیرت بی‌اندازه و غیرمنطقی دارد.

پرسش 9: نسبت به من بدبین است و مرا به خیانت متهم می‌کند.

پرسش 10: دائم کنترلم می‌کند تا مطمئن شود کارهایی را که مورد انتظار اوست انجام می‌دهم یا نه.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 11: وقتی جر و بحث می‌کنیم و دعوا بالا می‌گیرد وسایل دور و برش را پرت می‌کند یا می‌شکند.

پرسش 12: وقتی در موردی با هم اختلاف داریم، سعی می‌کند مرا با تهدیدهای کودکانه با خود موافق کند.

پرسش 13: همه کارهای مرا کنترل می‌کند؛ چه کاری انجام می‌دهم، چه کسی را می‌بینم، با چه کسی حرف می‌زنم یا چه لباسی می‌پوشم.

پرسش 14: خیلی وقت‌ها باعث می‌شود اعتماد به نفسم را از دست بدهم و نسبت به کارهایی که انجام می‌دهم، استرس پیدا کنم.

پرسش 15: بخاطر مشکلاتی که بوجود می‌آید مرا سرزنش می‌کند و باعث می‌شود احساس حماقت کنم. حتی گاهی مسخره‌ام می‌کند و با القاب تحقیرآمیز صدایم می‌کند.

پرسش 16: گاهی احساس می‌کنم هیچکس دلش نمی‌خواهد جای من باشد.

پرسش 17: وقتی عصبانی می‌شود، تهدید می‌کند که به خودش یا من آسیب می‌رساند.

پرسش 18: موقع دعوا اهل برخوردهای فیزیکی مثل هل دادن است.

پرسش 19: وقتی در جمع دوستان یا خانواده حرف می‌زنم نسبت به من بی‌تفاوت است و اصلا به حرف‌هایم توجه نمی‌کند.

پرسش 20: مرا وادار به انجام کارهایی می‌کند که به آن مایل نیستم یا انتظار دارد کارهایی بخاطر رابطه‌مان انجام دهم که خارج از توانم است.

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه