مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست مثبت اندیشی

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: آیا به حال برای نسلهای بعدی نگران شده و فکر کرده اید که پنجاه سال دیگر دنیا به چه شکلی خواهد بود؟

پرسش 2: اگر ناخواسته آینه ای را بشکنید، چقدر نگران میشوید که برایتان بدشانسی رخ بدهد؟

پرسش 3: وقتی در کاری شرکت میکنید، آیا انتظار دارید که در آن کار موفق شوید؟

پرسش 4: آیا وقتی شکست میخورید باز هم به آن فکر میکنید و برایش افسوس میخورید؟

پرسش 5: آیا معتقدید در دنیا برای هر کسی یک همسر و نیمه گمشده ایده آلی وجود دارد که روزی از راه میرسد؟

پرسش 6: نیمه پر لیوان را می بینید یا نیمه خالی آنرا؟

پرسش 7: این جمله را چگونه کامل میکنید: اگر همان ابتدا موفق نشدی ...

پرسش 8: آیا فکر میکنید که میتوانید به اهدافتان در زندگی برسید؟

پرسش 9: آیا معتقدید هر کسی در زندگی اش به نوعی خوش شانسی و خوش بختی دارد؟

پرسش 10: بعد از یک مشکل، چقدر طول می کشد تا به زندگی عادی بازگردید؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 11: آیا هنگام ناراحتی خوابتان مختل میشود؟

پرسش 12: وقتی بخواهید تصمیم مهمی بگیرید، چقدر به تصمیمتان مطمئن هستید؟

پرسش 13: اگر آنفلوآنزای شدیدی بگیرید، آیا به دکتر مراجعه میکنید؟

پرسش 14: آیا معتقدید نباید آینده را پیش بینی کرد که مبادا ناامید شوید؟

پرسش 15: آیا از لحاظ مالی احساس امنیت میکنید؟

پرسش 16: آیا معتقدید که اگر دری بسته شود، در دیگری باز میشود؟

پرسش 17: آیا فکر میکنید دوستانتان روزی به شما پشت میکنند؟

پرسش 18: آیا معتقدید بعد از هر آسانی سختی است یا بعد از هر سختی، آسانی؟

پرسش 19: چقدر طول میکشد تا از کسی که او را ناراحت کرده اید، عذرخواهی کنید؟

پرسش 20: کدام یک از این جملات دیدگاه شما را به زندگی نشان میدهند؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 21: آیا امیدوارید تا سن خیلی بالا زنده بمانید؟

پرسش 22: آیا معتقدید شکست بعدی در آینده ای نزدیک انتظار شما را می کشد؟

پرسش 23: آیا حاضرید وام بزرگی را بردارید که اقساط سنگین و بلندمدتی دارد؟

پرسش 24: آیا معتقدید خبرهای بد همیشه سه تا هستند؟

پرسش 25: آیا از سفر با هواپیما می ترسید؟

پرسش 26: آیا معتقدید هر عمل مثبت بازتاب مثبت و هر عمل منفی بازتابی منفی دارد؟

پرسش 27: وقتی در یک قرعه کشی شرکت میکنید آیا امیدی به برنده شدن دارید؟

پرسش 28: آیا معتقدید شکست مقدمه پیروزی است؟

پرسش 29: اگر در یک جزیره دور افتاده گیر کنید، برای خودتان چقدر شانس نجات می بینید؟

پرسش 30: چند وقت یک بار بعنوان شرکت کننده در مسابقات تلویزیون شرکت میکنید و امید دارید که مقدار پول زیادی برنده شوید؟

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه