مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست قدرت تخیل

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: وقتی مجبورید دروغ مصلحتی بگویید، آیا:

پرسش 2: آیا شما دروغ‌های مصلحتی خودتان را باور می‌کنید؟

پرسش 3: وقتی وارد جمعی می‌شوید که با ورود شما ساکت می‌شوند، آیا فکر می‌کنید که:

پرسش 4: نسبت به بدبختی‌ها و مصیبت‌های دیگران چگونه واکنش نشان می‌دهید؟

پرسش 5: وقتی از شما انتقاد می‌شود، آیا:

پرسش 6: وقتی بعدازظهر یک روز برای تفرج و سرگرمی بیرون می‌روید، آیا:

پرسش 7: وقتی منتظر کسی هستید و آن فرد تأخیر دارد، آیا:

پرسش 8: آیا در تئاتر یا سینما گریه کرده‌اید؟

پرسش 9: اگر شب تنها باشید، آیا:

پرسش 10: آیا خواندن یا شنیدن داستان‌های اجنه و ارواح:

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 11: وقتی به طرح کاغذدیواری خیره می‌شوید، آیا:

پرسش 12: در مکانی ناآشنا خوابیده‌اید که با صدای عجیبی از خواب برمی‌خیزید، آیا:

پرسش 13: وقتی به دام عشق افتادید، آیا:

پرسش 14: وقتی فیلمی می‌بینید که کتاب آن را خوانده‌اید، آیا:

پرسش 15: اگر اوقات فراغتی داشته باشید، آیا:

پرسش 16: آیا فکر می‌کنید ایدۀ خوبی برای یک کتاب یا فیلم دارید؟

پرسش 17: اگر به شما گفته شود، کسی در خانه‌ای که قصد خرید آن را دارید، خودکشی کرده است، آیا:

پرسش 18: آیا پایان فیلم‌ها یا کتاب‌ها را در ذهن خود بازنویسی می‌کنید؟

پرسش 19: وقتی تجربه‌ای را بازگو می‌کنید، آیا:

پرسش 20: آیا رؤیاهایی را در سر می‌پرورانید؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 21: وقتی رؤیاهایی را در سر می‌پرورانید، آیا:

پرسش 22: وقتی، روزنامه‌ها، داستان دیگری از فقر و گرسنگی می‌نویسند، آیا:

پرسش 23: آیا گفتگوهای خیالی دارید؟

پرسش 24: آیا تفکر شما با تصاویر بصری نیرومند همراه است؟

پرسش 25: خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پرسش 26: آیا فیلم‌ها یا کتاب‌های جنسی:

پرسش 27: اگر کودکی دربارۀ یک همبازی خیالی با شما سخن بگوید، آیا:

پرسش 28: دربارۀ آهنگ موردعلاقۀ خود فکر کنید، آیا:

پرسش 29: دزد، خانۀ همسایۀ شما را خالی کرده است، آیا:

پرسش 30: آیا می‌توانید تصور کنید درگیر یک مشکل واقعی مانند زندان رفتن شوید؟

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه