مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست تعهد سازمانی آلن و مایر

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: خیلی خوشحال می‌شوم که مابقی دوره خدمتم را در این سازمان بگذرانم.

پرسش 2: از این که درباره سازمان محل کارم با افراد خارج از سازمان صحبت کنم لذت می‌برم.

پرسش 3: واقعا احساس می‌کنم که مشکلات این سازمان مشکل خود من است.

پرسش 4: فکر کنم به سادگی می‌توانم به همان اندازه‌ای که به این سازمان علاقه دارم، به سازمان دیگری نیز دلبستگی پیدا کنم.

پرسش 5: در سازمان محل کارم خود را عضوی از خانواده احساس نمی‌کنم.

پرسش 6: از لحاظ عاطفی علاقه چندانی به این سازمان ندارم.

پرسش 7: این سازمان برای من معنی و مفهوم شخصی بسیار زیادی دارد.

پرسش 8: احساس تعلق زیادی نسبت به سازمان محل کار خود ندارم.

پرسش 9: از عواقب ترک کردن کار فعلی خود بدون دسترسی داشتن به کار دیگر، ترسی به دل راه نمی‌دهم.

پرسش 10: در حال حاضر ترک کردن محل کار برایم دشوار است. هر چند ممکن است به این کار نیز تمایل داشته باشم.

پرسش 11: اگر هم اکنون تصمیم به ترک سازمان محل کارم بگیرم زندگیم به شدت از هم گسیخته می‌شود.

پرسش 12: ممکن است هم اکنون ترک سازمان برایم بسیار پر هزینه و زیانبار باشد.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 13: در حال حاضر، باقی ماندن در سازمان محل کارم به همان اندازه که ناشی از ضرورت است، ناشی از تمایل شخصی خودم نیز می‌باشد.

پرسش 14: احساس می‌کنم احتمال پیدا کردن کار دیگر کمتر از آن است که فکر ترک کردن این سازمان را در سر بپرورانم.

پرسش 15: یکی از عواقب جدی ترک کردن این سازمان کمبود کارهای موجود دیگر است.

پرسش 16: یکی از دلایل اساسی ادامه کارم در این سازمان این است که ترک کردن آن؛ مستلزم از خود گذشتگی قابل ملاحظه‌ای است. چون ممکن است سازمان دیگر همه منافعی را که در این جا وجود دارد؛ تامین نکند.

پرسش 17: فکر می کنم امروزه مردم بیش از حد سازمان یا محل کار خود را تغییر می‌دهند.

پرسش 18: اعتقاد ندارم که شخص باید همیشه به محل کارش وفادار بماند.

پرسش 19: به نظر من تغییر سازمان محل کار به هیچ وجه کاری غیر اخلاقی نیست.

پرسش 20: یکی از دلایل اصلی ادامه کارم با این سازمان آن است که به اعتقاد من وفاداری مهم می‌باشد. بنابراین خود را ملزم می‌دانم در این سازمان باقی بمانم.

پرسش 21: در صورتی که در جای دیگر کار بهتری به من پیشنهاد شود، ترک کردن سازمان محل کارم را صحیح می‌دانم.

پرسش 22: اعتقاد به ارزش اخلاقی و وفادار ماندن به یک سازمان به من آموخته شده است.

پرسش 23: روزگاری که مردم بیشترین مدت زندگی شغلی خود را در یک سازمان می‌ماندند؛ اوضاع بهتر بود.

پرسش 24: دیگر معقول نیست که فردی بخواهد به عنوان طرفدار پروپا قرص سازمان معروف باشد.

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه