مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست وسواس فکری

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: آیا نگران آلودگی (آلودگی، میکروب، مواد شیمیایی و تشعشع) یا ابتلا به بیماری جدی مانند ایدز هستید؟

پرسش 2: نگرانی بیش از حد برای نگهداری اشیا (لباس، مواد غذایی و ابزار) به ترتیب عالی یا دقیقاً مرتب شده دارید؟

پرسش 3: تصاویر مرگ یا سایر حوادث وحشتناک به ذهنتان خطور می کند؟

پرسش 4: افکار مذهبی یا جنسی شخصاً غیرقابل قبول است؟

پرسش 5: آیا شما خیلی نگران اتفاقات وحشتناک مانند آتش سوزی، سرقت یا جاری شدن سیل در خانه هستید؟

پرسش 6: آیا شما خیلی نگرانید که با اتومبیل خود به یک عابر پیاده برخورد کنید؟

پرسش 7: آیا شما خیلی نگران اتفاقات وحشتناک مانند شیوع بیماری هستید؟

پرسش 8: آیا شما خیلی نگرانید که چیز ارزشمندی را از دست بدهید؟

پرسش 9: آیا شما خیلی نگرانید که به دلیل اینکه به اندازه کافی مراقب نبودید به یک عزیز آسیب می رسد؟

پرسش 10: آیا نگران این هستید که بر اساس اصرار یا انگیزه ای ناخواسته و بی معنی مانند صدمه جسمی به یکی از عزیزان خود، هل دادن یک غریبه در مقابل اتوبوس، هدایت اتومبیل خود به سمت ترافیک رو به رو نگران باشید؟ تماس جنسی نامناسب یا مهمانان شام را مسموم می کنید؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 11: آیا احساس کرده اید بارها و بارها کارهای خاصی را انجام می دهید، مانند شستشو، نظافت یا نظافت بیش از حد یا تشریفاتی؟

پرسش 12: آیا بارها و بارها کلیدهای روشنایی، شیرهای آب، اجاق گاز، قفل درها یا ترمز اضطراری را بررسی می کنید؟

پرسش 13: آیا احساس کرده اید بارها و بارها کارهای خاصی را انجام می دهید، مانند حساب، ترتیب، رفتارهای چرخشی (اطمینان از ارتفاع جوراب ها و ...)؟

پرسش 14: جمع آوری اشیاء بی فایده یا بازرسی زباله ها قبل از بیرون ریختن آنها؟

پرسش 15: تکرار اقدامات معمول (نشستن و برخاستن از صندلی، عبور از درب منزل و روشن کردن مجدد سیگار) به تعداد مشخصی یا تا زمانی که احساس کنید درست شود؟

پرسش 16: آیا باید اشیا یا افراد را لمس کنید؟

پرسش 17: بازخوانی یا نوشتن مجدد غیرضروری، باز کردن پاکت نامه ها قبل از اینکه از طریق پست ارسال شوند؟

پرسش 18: بدن خود را از نظر علائم بیماری معاینه می کنید؟

پرسش 19: پرهیز از رنگها (قرمز به معنای خون است) ، اعداد (13 بدشانس است) یا نامهایی که با وقایع ترسناک یا افکار ناخوشایند مرتبط هستند؟

پرسش 20: آیا نیاز به اعتراف دارید یا اینکه بارها و بارها خواستار اطمینان از این شده اید که آنچه گفته اید یا کاری که انجام داده اید درست است؟

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه