مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست شخصیت نئو

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: من آدم نگرانی هستم.

پرسش 2: من دوست دارم همیشه آدم های زیادی دور و برم باشند.

پرسش 3: من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی هدر بدهم.

پرسش 4: من سعی می کنم با دیگران خوش رفتار و مودب باشم.

پرسش 5: من چیزهای خودم را مرتب و پاکیزه نگه می دارم.

پرسش 6: من اغلب خودم را کمتر از دیگران حس می کنم.

پرسش 7: من لبخند زدن به دیگران و بیرون رفتن با آنها را کار آسانی می دانم.

پرسش 8: من وقتی روش درست انجام یک کار را پیدا کنم به همان می چسبم و ادامه می دهم.

پرسش 9: من اغلب با اعضای خانواده بگو نگو دارم.

پرسش 10: من به خوبی می توانم طوری برنامه ریزی کنم که کارهایم به موقع انجام شوند.

پرسش 11: وقتی من زیر بار یک استرس بزرگ هستم بعضی مواقع احساس می کنم دارم از هم می پاشم.

پرسش 12: من خودم را لزوماً آدم امیدواری نمی دانم.

پرسش 13: نگاه کردن به نظم حاکم بر طبیعت و زیبایی هنرها برای من بسیار جالب است.

پرسش 14: بعضی از مردم من را آدم خودخواهی می دانند.

پرسش 15: من در کارهایم خیلی با برنامه نیستم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 16: من به ندرت احساس تنهایی و دل افسردگی می کنم.

پرسش 17: من واقعاً از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.

پرسش 18: من معتقدم که اگر به دانشجویان اجازه بدهند که به سخنرانی های بحث بر انگیز و متناقض گوش دهند، آن ها سردرگم و گمراه می شوند.

پرسش 19: من بیشتر ترجیح می دهم که با دیگران همکاری کنم تا با آن ها رقابت کنم.

پرسش 20: من سعی می کنم وظایفی که بر عهده ام هست را با وجدان کار انجام دهم.

پرسش 21: حس می کنم اغلب اوقات دچار تنش و وحشت زدگی هستم.

پرسش 22: من ترجیح می دهم در جایی باشم که فعالیت وجود داشته باشد.

پرسش 23: خواندن یک شعر تاثیر ناچیزی بر من دارد یا این که اصلاً تاثیری ندارد.

پرسش 24: معمولاً من در مورد مقاصد دیگران بدگمان و عیبجو هستم.

پرسش 25: من دارای اهداف مشخصی هستم و برای این اهداف برنامه دارم.

پرسش 26: من بعضی وقت ها کاملاً احساس بی ارزشی می کنم.

پرسش 27: من معمولاً ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم.

پرسش 28: من معمولاً غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم.

پرسش 29: من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آن ها اجازه داده شود می خواهند از آدم امتیاز به دست آورند.

پرسش 30: من قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می کنم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 31: من به ندرت خودم را ترسو یا مضطرب می دانم.

پرسش 32: من اغلب احساس می کنم که پر از نیرو و انرژی هستم.

پرسش 33: من به ندرت متوجه می شوم که احساساتم در محیط های مختلف فرق می کند.

پرسش 34: بیشتر مردمانی را که می شناسم مرا دوست دارند.

پرسش 35: من برای دستیابی به اهداف خودم سخت تلاش می کنم.

پرسش 36: اغلب از نحوه برخورد دیگران با من عصبانی می شوم.

پرسش 37: من آدم بشاش و دارای روحیه بالایی هستم.

پرسش 38: من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید به مقامات دینی خودمان اقتدا کنیم.

پرسش 39: بعضی از افراد فکر می کنند من آدم سرد و حسابگری هستم.

پرسش 40: وقتی به انجام کاری را متعهد می شوم مردم می توانند همیشه مطمئن باشند که کار را پیگیری می کنم.

پرسش 41: اغلب وقتی کارها طبق نقشه پیش نمی رود یا اشتباه از آب در می آید احساس دلسردی می کنم و می خواهم آن را نیمه تمام رها کنم.

پرسش 42: من آدم خوش بینی نیستم.

پرسش 43: گاهی وقتی که شعری می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم یک حالت یاس یا موجی از برافروختگی را در خودم تجربه می کنم.

پرسش 44: من در رفتار و نظر خود آدم سخت و بی انعطافی هستم.

پرسش 45: گاهی آن قدری که خودم می خواهم، قابل اعتماد نیستم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 46: من به ندرت افسرده یا غمگین می شوم.

پرسش 47: همه زندگی و کارهای من با سرعت طی می شوند.

پرسش 48: من علاقه ای به تامل و تفکر در مورد ماهیت جهان یا وضعیت انسان ندارم.

پرسش 49: اغلب سعی می کنم با فکر و با ملاحظه باشم.

پرسش 50: من آدم سازنده و مولدی هستم که همیشه کارها را به ثمر می رساند.

پرسش 51: من اغلب احساس درماندگی می کنم و میل دارم شخص دیگری را مسائلم را حل کند.

پرسش 52: من شخص بسیار فعالی هستم.

پرسش 53: من خیلی کنجکاوم.

پرسش 54: من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم از آن ها پنهان نمی کنم.

پرسش 55: به نظر نمی رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم.

پرسش 56: بعضی وقت ها من طوری احساس خجالت می کنم که دلم می خواهد خودم را از دیگران پنهان کنم.

پرسش 57: من ترجیح می دهم راه خودم را بروم تا اینکه رهبر دیگران باشم.

پرسش 58: من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم.

پرسش 59: اگر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده کنم.

پرسش 60: من سعی می کنم کارهایم در حد عالی باشد.

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه