مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست رضایت شغلی مینه سوتا

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: در مقایسه با کار و فعالیتم احساس می کنم، حقوق و مزایایم کافی است.

پرسش 2: در مقایسه با دیگرکارکنان اداره حقوق و مزایایم مناسب است.

پرسش 3: در این اداره امکانات رفاهی به طور عادلانه بین کارکنان توزیع می شود.

پرسش 4: شغل من با توانایی ام متناسب است.

پرسش 5: اکثر اوقات از مشاهده نتیجه کارم احساس خشنودی می کنم.

پرسش 6: من از کارم بیشتر از اوقات فراغتم لذت می برم.

پرسش 7: من احساس می کنم که در کارم استقلال و آزادی عمل دارم.

پرسش 8: در اداره ما پیشرفت و ترقی شغلی به لیاقت و توانمندی فردی بستگی دارد.

پرسش 9: در اداره ما به فرد امکان بروز توانمندی ها و استعدادهایش داده می شود.

پرسش 10: مدیریت اداره به ایجاد فرصت های برابر برای پیشرفت پرسنل، اعتقاد و تاکید دارد.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 11: دراین اداره کارکنان احساس وروحیه همکاری با یکدیگر را دارند.

پرسش 12: از اینکه در محیط کارم افراد با صداقت و اعتماد متقابل کار می کنند، احساس رضایت دارم.

پرسش 13: ارتباط بین مدیریت و کارکنان در اداره ما به صورت مکتوب و رسمی است.

پرسش 14: در این اداره مدیران، مشکلات را با کارکنان مطرح می کنند و آنها را در تصمیم گیری های مربوطه دخالت می دهند.

پرسش 15: در این اداره مدیران اطلاعات مورد نیاز را از کارکنان اخذ می کنند و خود به تنهایی تصمیم می گیرند.

پرسش 16: بین مدیر و کارکنان همدلی و اعتماد وجود دارد.

پرسش 17: فضای فیزیکی و میزان نور محیطی که من درآن کار می کنم مناسب است.

پرسش 18: دکوراسیون و تجهیزات اداری محیطی که من درآن کار می کنم مناسب است.

پرسش 19: سرمایش و گرمایش محیطی که من درآن کار می کنم مناسب است.

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه