مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست آرکتایپ های مردانه

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: من در کودکی با قدرت و قاطع عمل می‌کردم و هر کاری را که خودم می‌خواستم انجام می‌دادم و به عبارتی خودرای و خودسر بودم.

پرسش 2: در کودکی فورا نیاز خود را اعلام می‌کردم، اگر برآورده نمی‌شد فریاد سر می‌دادم و در صورتی که برآورده می‌شد لذت بی حد و حصر خود را از رسیدن به مقصودم نشان می‌دادم و اعلام می‌کردم.

پرسش 3: در کودکی در جمع‌ها کمرنگ بودم با افراد غریبه به سختی ارتباط برقرار می‌کردم.

پرسش 4: کودکی کنجکاو و موفق بودم و اغلب می‌درخشیدم و مایل بودم در هر زمینه‌ای کسب اطلاعات کنم.

پرسش 5: در کودکی خلاق و فعال بودم و گاهی داستان پردازی می‌کردم.

پرسش 6: کودکی فعال و پرتحرک بودم و با دوستان خود زیاد دعوا و بزن بزن می‌کردم.

پرسش 7: در کودکی بیشتر دوست داشتم در تنهایی با گل و خمیر بازی کنم و در مقابل سایر کودکان احساس بی‌کفایتی و کمبود اعتماد به نفس می‌کردم.

پرسش 8: کودکی بی خیال و سرخوش بودم و به خواسته‌های سایرین توجهی نداشتم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 9: من ذاتا رهبری گروه را به عهده می‌گرفتم و به دنبال دستیابی به قدرت بودم.

پرسش 10: بیشتر به صور ت عاطفی عمل می‌کردم و گاهی آنقدر خشمگین می‌شدم که زندگی عادی را فراموش می‌کردم و بدون در‌نظر گرفتن عواقب کار عمل می‌کردم و اگر کسی‌را دوست‌داشتم، از جانم مایه می‌گذاشتم.

پرسش 11: انطبقا با سایرین برایم دشوار بود و نمی دانستم رفتار مناسب در هر جا کدام است.

پرسش 12: همه چیز را از قبل برنامه‌ریزی می‌کردم و با پشتکار زیاد به آن می‌رسیدم و مهمترین هدف برایم درس خواندن و برنده شدن بود.

پرسش 13: علایق گسترده‌ای داشتم و زیاد از این شاخه به آن شاخه می‌پریدم.

پرسش 14: به کارهای پرتحرک علاقه داشتم و زیاد درگیر دعوا می شدم.

پرسش 15: به کارهای خلاقانه و دست ساز می‌پرداختم و از انرژی خشم خود برای انجام کارها استفاده می‌کردم و هنگام خشم، بیش از گذشته کار می‌کردم.

پرسش 16: در نوجوانی احساس می‌کردم که همانند سایرین نیستم و با آنها انطباق ندارم. اغلب عاشق بودم و به تفریح و گردش علاقه داشتم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 17: کار برایم مهمترین بخش زندگی محسوب می شود و در کار به کسب قدرت و ثروت اهمیت می دهم.

پرسش 18: کار مورد علاقه‌ام کاری است که مستقیما با عواطف و احساساتم یا طبیعت سر و کار دارد.

پرسش 19: ترجیح می دهم به کاری بپردازم که به حوزه های فلسفی و فراوان مرتبط است.

پرسش 20: موقعیت عالی شغلی برایم مهم است و همیشه برای کسب دستاوردهای مادی برنامه ریزی می کنم.

پرسش 21: مدام کار یا نوع کار خود را عوض می کنم و تازگی کار برایم مهم است.

پرسش 22: برنامه ریزی کاری برایم دشوار است و گاهی بدون فکر ریسکی می کنم که به کار و درآمدم لطمه وارد می کند.

پرسش 23: کارهای فنی یا کارهای دستی را دوست دارم و خلق آثار دستی باعث می شود عزت نفس در من افزایش یابد.

پرسش 24: ترجیح می دهم دیگران وظیفه‌ای را برایم مشخص کنند ولی زمان تفریح و استراحت کافی برایم در نظر بگیرند.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 25: رابطه جنسی برای من به منزله‌ی نمایش قدرت است و دوست دارم بر فرد مقابل مسلط باشم.

پرسش 26: گاهی آن قدر تسخیر غریزه می شوم که بدون در نظر گرفتن سایر ملاحظات و حتی احساسات همسرم به فکر ارضای خود هستم.

پرسش 27: قادرم بدون ایجاد رابطه‌ی جنسی زندگی کنم، اما اگر رابطه‌ی عمیق من با همسرم به رابطه‌ی جنسی کشیده شود، امیال جنسی در من ظهور خواهد کرد.

پرسش 28: رابطه‌ی جنسی برای من مشغله‌ی فکری نیست و این عمل را با برنامه‌ریزی قبلی انجام می دهم و گاهی در حین رابطه به فکر برنامه‌های کاری و زندگی خود هستم.

پرسش 29: در رابطه ی جنسی تنوع طلب هستم.

پرسش 30: می توانم به طور جسمانی غرق رابطه شوم و لذت ببرم.

پرسش 31: به تک همسری و وفاداری اعتقاد د‌ارم و می‌توانم مدت زیادی رابطه‌ی جنسی نداشته باشم و فقط اگر کسی را دوست داشته باشم با او رابطه برقرار کنم.

پرسش 32: هنگام رابطه احساس خلسه می کنم و همه چیز را از یاد می برم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 33: وسایل رشد و پیشرفت فرزندانم را تا زمانی که از خواسته‌های من پیروی کنند مهیا می کنم.

پرسش 34: نسبت به بچه‌های خود عواطف قوی دارم و آن را نشان می دهم اما اولین کسانی که آماج خشم من می‌شوند هم آنها هستند.

پرسش 35: درون گرایی‌ام باعث می‌شود رابطه‌ی خوبی با فرزندانم نداشته باشم و به طور کلی آنها مرا عبوس می‌دانند.

پرسش 36: به فرزندانم برای حل مشکلات به عنوان یک مشاور پند و اندرز می دهم.

پرسش 37: من به تربیت بچه‌ها اعتقاد زیادی ندارم و دوست دارم آنها هر کاری دوست دارند انجام دهند.

پرسش 38: وقت زیادی را با بچه‌هایم می گذرانم و دوست دارم بچه‌هایم همیشه دور و برم باشند، با آنها کشتی می گیرم و رابطه‌ی بدنی ایجاد می کنم.

پرسش 39: در عین داشتن علاقه به فرزندان ، توانایی بیان و ابراز احساس به آنها را ندارم.

پرسش 40: قول هایی که به فرزندانم می دهم فراموش می کنم ولی در ارتباط برای آنها جذاب هستم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 41: فردی با اعتماد به نفس هستم و نیاز دارم کنترل اوضاع همیشه در دست من باشد.

پرسش 42: اغلب افراد، مرا فردی عاطفی و گاهی تند می دانند.

پرسش 43: من فردی تنها، درون گرا و فلسفی هستم.

پرسش 44: فردی منطقی و با پشتکار هستم.

پرسش 45: من فردی جذاب، محبوب، با قدرت بیان هستم.

پرسش 46: من فردی قوی، شجاع، لوطی و عاشق هستم.

پرسش 47: فردی خلاق و درون گرا هستم اما گاهی خود را بی ارزش می شمارم و از جمع کناره گیری می کنم.

پرسش 48: من فردی با رفتارهای متضاد، آزاد و رها از قید و بند و عاشق هستم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 49: برای من کار، قدرت و ثروت مهمترین هدف زندگی است.

پرسش 50: عقیده دارم هیچ چیز نباید مانع به دست آوردن خواسته‌ی انسان شود.

پرسش 51: عقیده دارم انسان باید بیشتر به درون خود بپردازد.

پرسش 52: از نظر من مهمترین چیز در زندگی رعایت قانون و نظم و ترتیب است.

پرسش 53: باور دارم که در زندگی باید منعطف بود و گرفتار تعهد بلندمدت نشد.

پرسش 54: رفاقت آنقدر ارزش دارد که گاهی خود را برای رفیق به خطر اندازیم.

پرسش 55: عقیده دارم در ناملایمات زندگی باید جایی امن داشته باشم تا دور از هیاهوی زندگی به کار بپردازم و خود را در کار غرق کنم.

پرسش 56: عقیده دارم هیچ کاری جذاب تر از گردش در طبیعت و پرداختن به امور معنوی نیست.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 57: در اوج قله‌های موفقیت کاری و پولی باشم و کنترل‌زندگی خود و کسانی را که برایم‌مهم هستند در دست من باشد.

پرسش 58: قدرتمند باشم و از هر که در گذشته به من بدی کرده است، انتقام گرفته باشم و جبران محبت دیگران را کرده باشم.

پرسش 59: در تنهایی خود به مکاشفه در دنیای درونم بپردازم و کسی مزاحمم نشود.

پرسش 60: نفر اول و محبوب‌ترین باشم و همه جا تشویقم کنند.

پرسش 61: کارهای خلاقانه، انرژی بخش و جذاب انجام دهم یا سفر کنم و آدم های جدیدی را ببینم.

پرسش 62: توانایی پیروزی در زد و خوردهای بدنی به منظور حمایت از افراد مهم در زندگی‌ام را داشته باشم.

پرسش 63: در کارگاه شخصی خود و در تنهایی کاری را که دوست د‌ارم انجام دهم و کسی مرا کنترل نکند.

پرسش 64: به گردش در طبیعت و لذت بردن مشغول باشم و دغدغه‌ای نداشته باشم.

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه