مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست کمال گرایی هیل

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: برای اینکه راضی باشم کارهایم باید عالی باشد.

پرسش 2: نسبت به نظرات دیگران بیش از اندازه حساسم .

پرسش 3: وقتی کارهای دیگران در حد استاندارد های من نیست معمولا به آنها اطلاع می دهم.

پرسش 4: قبل از تصمیم گیری درباره اختیارهای خود به دقت فکر می کنم.

پرسش 5: اگر اشتباهی مرتکب شوم، ممکن است مردم نسبت به من نظر خوبی نداشته باشند.

پرسش 6: همیشه ازطرف والدینم برای بهترین بودن تحت فشار بوده ام.

پرسش 7: اگر کاری را کمتر ازحد کمال انجام دهم، زمان برایم به دشواری سپری می شود.

پرسش 8: همیشه انرژی خود را برای به دست آوردن یک نتیجه بی عیب به کار می برم.

پرسش 9: کارهایم را با کارهای دیگران مقایسه، و اغلب احساس عدم کفایت می کنم.

پرسش 10: وقتی دیگران استانداردهای من را رعایت نکنند آشفته می شوم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 11: فکر میکنم چیزها باید سرجای خود باشند.

پرسش 12: بیشتر تصمیمات خود را برنامه ریزی می کنم.

پرسش 13: از شکست خوردن خیلی شرمنده می شوم.

پرسش 14: والینم مرا با استانداردهای بالا نگه داشته اند.

پرسش 15: برای کارهایی که انجام داده ام یا نیاز دارم انجام دهم، بیش از اندازه نگرانم.

پرسش 16: تحمل کارهای نیمه تمام برایم بسیار دشوار است.

پرسش 17: درباره واکنش دیگران به کارهای خود حساس هستم.

پرسش 18: در مورد بهانه های دیگران به خاطر کارهای ضعیف آنها ، کمتر صبور هستم.

پرسش 19: خود را به عنوان یک شخص منظم معرفی می کنم.

پرسش 20: بسیاری از تصمیماتم بعد از تفکر درباره آنها اتخاذ می شود.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 21: درباره اشتباه به شدت واکنش نشان می دهم.

پرسش 22: راضی کردن والدینم کار بسیار دشواری است.

پرسش 23: اگر اشتباهی انجام دهم همه ی روزم خراب است.

پرسش 24: در هر تکلیفی که انجام می دهم باید بهترین باشم.

پرسش 25: همواره نگران آن هستم که مردم رفتار مرا تایید می کنند یا نه.

پرسش 26: اغلب اوقات از دیگران انتقاد می کنم.

پرسش 27: دوست دارم همیشه سازمان یافته و منضبط باشم.

پرسش 28: قبل از اینکه بدانم چه می خواهم معمولا نیاز به تفکر دارم.

پرسش 29: اگر کسی به اشتباه من پی ببرد احساس می کنم به گونه ای احترام او را از دست داده ام.

پرسش 30: والدینم برای پیشرفت من دارای توقعات زیادی هستند.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 31: اگر کار بدی انجام دهم یا چیز بدی بگویم، بقیه ی روز را به ان فکر می کنم.

پرسش 32: خود را به شدت به سوی استانداردهای بالا می کشانم.

پرسش 33: به ندرت چیزی می گویم چون می ترسم اشتباه کنم.

پرسش 34: بارها توسط کارهای ضعیف و نامرتب دیگران خشمگین شده ام.

پرسش 35: خانه ام را اغلب تمیز می کنم.

پرسش 36: برا تفکر درباره ی یک برنامه قبل از انجام کاری به زمان نیاز دارم.

پرسش 37: اگر کاری را خراب کنم ممکن است مردم درمورد هر کاری که انجام می دهم از من سوال کنند.

پرسش 38: وقتی بزرگ شدم، برای انجام درست کارها فشار زیادی احساس می کردم.

پرسش 39: وقتی مرتکب خطایی شوم عموما نمی توانم تفکر درباره آن را متوقف کنم.

پرسش 40: باید هر کاری را به صورت عالی انجام دهم.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 41: از هر چه مردم درباره من فکر می کنند آگاهم.

پرسش 42: درباره اشتباهات بی دقت دیگران تحمل کمی دارم.

پرسش 43: از اینکه بعد از کار با چیزها بلافاصله آن را در جای خود قرار دهم، اطمینان حاصل می کنم.

پرسش 44: تمایل دارم قبل از تصمیم گیری، عمیقا فکر کنم.

پرسش 45: برای من اشتباه مساوی شکست است.

پرسش 46: والدینم برای موفق شدن من، فشار زیادی به من تحمیل می کنند.

پرسش 47: درباهر برخی از کارهایی که انجام داده ام اغلب وسواس دارم.

پرسش 48: اغلب نگران هستم مردم از گفته های من برداشت اشتباهی داشته باشند.

پرسش 49: از اشتباهات دیگرن اغلب نا امید می شوم.

پرسش 50: گنجه خانه ام تمیز و مرتب است.

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 51: به ندرت تصمیمات لحظه ای می گیرم.

پرسش 52: اشتباه نشانه ی حماقت است.

پرسش 53: همیشه احساس کرده ام والدینم می خواهند عالی باشم.

پرسش 54: بعد از شروع یک برنامه، همواره درباره چگونگی انجام آن فکر می کنم.

پرسش 55: محل کار من عموما سازمان یافته است.

پرسش 56: اگر یک اشتباه جدی مرتکب شوم، احساس حقارت می کنم.

پرسش 57: والدینم همیشه از من انتظار بهترین بودن را دارند.

پرسش 58: مدت ها نگران عقیده ی دیگران نسبت به خودم هستم.

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه