مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست شخصیت دیسک

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

معتمد و علاقمند
اهل مدارا و محترم
شجاع و ماجراجو
سازگار و پیرو

پرسش 2: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

بامحبت و مهربان
ملایم و سازگار
مصمم و نتیجه گرا
راضی و خشنود

پرسش 3: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

نوآور و آرمانی
محافظه کار و محتاط
اجتماعی و خوش مشرب
اصلاح طلب و اهل مذاکره

پرسش 4: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

بی پروا و مستقل
محافظه کار و محتاط
بی خیال و سر به هوا
مهربان و صمیمی

پرسش 5: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

دقیق و صریح
متمرکز و هدفمند
علاقمند به کار گروهی و تابع
مشوق دیگران و انگیزاننده

پرسش 6: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

با وجدان و برنامه ریز
ترقی خواه
متهور و بی پروا
قابل اعتماد و شنونده خوب
صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 7: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

حساس و ناامید
رد هرگونه مخالفت و حق به جانب
از خود راضی و مخفی کردن احساسات
پیش بردن حرف خود و خواهان دیده شدن

پرسش 8: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

قوانین خسته تان میکند، سلحشور
قوانین را به چالش میکشید، شجاع
قوانین حس امنیت میدهد، قانونمند
قوانین حس عدالت میدهد، عادل

پرسش 9: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

به دنبال تعادل و آرام
پر حرف و جذاب
منظم و قانونمند
بی پروا و با روحیه بالا

پرسش 10: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

پاداش در مقابل دستاورد را دوست دارید
از گردهمایی اجتماعی لذت میبرید
ادامه تحصیل را مهم میدانید
از در معرض خطر بودن بیزارید

پرسش 11: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

نظام مند و مدیریت زمان خوب
مضطرب و شتاب زده
قابل اتکا و دارای پشتکار
احساسی و عجول

پرسش 12: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

محتاط و محاسبه گر
ثابت قدم و دقیق در جزئیات
اجتماعی و مشتاق
مسئولیت پذیر و صریح
صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 13: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

درگیر نکردن احساسات و محتاط
غیرمنطقی و تعهد غیر عملی
از خود راضی و مقاوم در برابر تغییر
رک، بی ملاحظه و آمرانه

پرسش 14: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

هیجانی و شاد
حامی و مدافع
روش مند و دقیق
رقابتی و استدلالی

پرسش 15: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

تحلیلگر خوب
شنونده خوب
مشوق خوب
نماینده خوب

پرسش 16: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

دنبال حقایق هستید
دنبال پیروی هستید
دنبال رهبری هستید
دنبال متقاعد کردن هستید

پرسش 17: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

قدرتمند و سخت کوش
خوش بین و جذاب
همکاری با دیگران و کمک کننده
خیلی دقیق و صریح

پرسش 18: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

وفادار و متفکر
چالشی و پیشگام
تحلیلگر و با نزاکت
محبوب و متقاعد کننده
صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 19: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

صبور و عجله نکردن برای خرید چیزی
قاطع و تصمیم سریع برای خرید
خودخواه و هزینه کردن برای خواسته ها
خویشتن دار

پرسش 20: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

سازگار و دوستانه
پرتحرک و سرزنده
نترس و شجاع
منظم و تطبیق پذیر

پرسش 21: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

سفت و سخت و کمال گرا
پرهیز از یکنواختی و کارهای تکراری
دوستار تغییر و اقدام برای آن
خوش مشرب و رفتار محبت آمیز

پرسش 22: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

مؤثر و تاثیرگذار
از توجه و فرصت های جدید لذت میبرید
اجتناب از درگیری و آرام بودن
اصولی و دیپلماتیک

پرسش 23: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

عجول و هیجانی
حسابگر
مدعی و سلطه گر
غیر تهاجمی و قابل پیش بینی

پرسش 24: یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «بدترین توصیف» از خود انتخاب کنید.

خلاق و منحصر به فرد
برنامه ریزی برای نتیجه و نتیجه گرا
قابل اعتماد و معتبر
با استانداردهای بالا و معیارگرا
اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه