مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست سلامت روان GHQ

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: آیا اخیراً احساس کرده اید که حالتان بسیار خوب است و از سلامت خوبی برخوردارید؟

پرسش 2: آیا اخیراً احساس کرده اید که به یک داروی نیروبخش موثر احتیاج دارید؟

پرسش 3: آیا اخیراً احساس کرده اید که نیروی کافی ندارید و حالتان خوش نیست؟

پرسش 4: آیا اخیراً احساس کرده اید که بیمار هستید؟

پرسش 5: آیا اخیراً دچار سردردهایی شده اید؟

پرسش 6: آیا اخیراً در سر خود احساس سنگینی یا فشار کرده اید؟

پرسش 7: آیا اخیراً احساس سرمای شدید یا گرگرفتگی کرده اید؟

پرسش 8: آیا اخیراً خوابتان به دلیل نگرانی زیاد بسیار کم شده است؟

پرسش 9: آیا اغلب هنگام شب، پس از خواب رفتن از خواب بیدار شده اید؟

پرسش 10: آیا احساس کرده اید که مدام خسته اید؟

پرسش 11: آیا عصبی و بدخلق شده اید؟

پرسش 12: آیا بی دلیل از چیزی ترسیده یا دچار وحشت زدگی شده اید؟

پرسش 13: آیا احساس می کنید که همه چیز از اختیار شما خارج شده است؟

پرسش 14: آیا همواره عصبی و آشفته هستید؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 15: آیا به گونه ای برنامه ریزی کرده اید که خود را مشغول و سرگرم نگه دارید؟

پرسش 16: آیا برای انجام کارها بیش از گذشته وقت صرف کرده اید؟

پرسش 17: آیا روی هم رفته احساس می کنید کارها را خوب انجام داده اید؟

پرسش 18: آیا از روشی که برای انجام وظیفه خود به کار برده اید راضی هستید؟

پرسش 19: آیا احساس می کنید نقش موثری در کارها دارید؟

پرسش 20: آیا احساس می کنید قادر به تصمیم گیری در امور هستید؟

پرسش 21: آیا می توانید از انجام فعالیت های عادی خود لذت ببرید؟

پرسش 22: آیا خود را فرد بی ارزشی می دانید؟

پرسش 23: آیا احساس می کنید زندگی کاملاً ناامید کننده است؟

پرسش 24: آیا احساس می کنید زندگی ارزش زنده ماندن ندارد؟

پرسش 25: آیا درباره امکاناتی فکر کرده اید که می توانند شما را از شر خودتان خلاص کنند؟

پرسش 26: آیا بارها فکر کرده اید که به علت ناراحتی عصبی هیچ کاری را نمی توانید انجام بدهید؟

پرسش 27: آیا احساس می کنید که آرزو دارید بمیرید و از همه چیز راحت شوید؟

پرسش 28: آیا احساس می کنید که فکر از بین بردن خود، ذهنتان را مشغول می کند؟

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه