مرکز مشاوره فکر بکرمرکز مشاوره فکر بکر

تست شخصیت یا مزاج شناسی آیسنک (بزرگسالان)

کاربر گرامی؛ لطفا هر یک از عبارات زیر را با حوصله و دقت خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

متوجه شدم
0%

پرسش 1: آیا شما سرگرمی های متنوع دارید؟

پرسش 2: آیا پیش از انجام هر کاری درباره آن، با تأمل، فکر می کنید؟

پرسش 3: آیا اغلب خلق و خوی شما متغیر است؟

پرسش 4: آیا تاکنون برای کاری که واقعاً می دانستید، فرد دیگری انجام داده، پاداش گرفته اید؟

پرسش 5: آیا فرد پرحرفی هستید؟

پرسش 6: آیا بدهکار بودن شما را ناراحت می کند؟

پرسش 7: آیا اتفاق افتاده بدون دلیل احساس بدبختی کنید؟

پرسش 8: آیا هرگز طمع کرده اید، بیشتر از آنچه که حق شماست از چیزی سهمی ببرید؟

پرسش 9: آیا شبها در خانه خود را به دقت قفل میکنید؟

پرسش 10: آیا نسبتاً با نشاط و سرزنده هستید؟

پرسش 11: آیا وقتی مشاهده کنید کودک یا حیوانی رنج می برد، خیلی ناراحت میشوید؟

پرسش 12: آیا اغلب در مورد کارهایی که نباید میکردید و حرفهایی که نباید میزدید نگران هستید؟

پرسش 13: اگر تعهد کنید کاری را انجام دهید هر چقدر هم زحمت داشته باشد، باز هم تعهد خود را حفظ میکنید؟

پرسش 14: آیا می توانید در یک مهمانی شاد شرکت کرده و لذت ببرید؟

پرسش 15: آیا شما شخص زودرنجی هستید؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 16: آیا تاکنون کسی را برای خطایی که میدانستید مقصر واقعی شما هستید، سرزنش کرده اید؟

پرسش 17: آیا از ملاقات افراد جدید لذت می برید؟

پرسش 18: آیا باور دارید که طرح های بیمه، مفید هستند؟

پرسش 19: آیا احساسات شما به آسانی جریحه دار میشوند؟

پرسش 20: آیا تمام عادتهای شما خوب و مطلوب هستند؟

پرسش 21: آیا معمولاً در موقعیتهای اجتماعی حضور غیر فعال دارید؟

پرسش 22: آیا داروهایی را که ممکن است اثرات عجیب و خطرناکی داشته باشند، مصرف می کنید؟

پرسش 23: آیا اغلب احساس بیزاری میکنید؟

پرسش 24: آیا تاکنون چیزی حتی یک سنجاق یا دکمه را که متعلق به شخص دیگری است، برداشته اید؟

پرسش 25: آیا علاقه زیاد به گردش رفتن دارید؟

پرسش 26: آیا از آزردن افرادی که دوستشان دارید، لذت می برید؟

پرسش 27: آیا اغلب از احساس گناه ناراحت مسید؟

پرسش 28: آیا در مورد موضوعی که اطلاعی از آن ندارید، صحبت می کنید؟

پرسش 29: آیا مطالعه را به ملاقات با مردم ترجیح می دهید؟

پرسش 30: آیا دشمنانی دارید که بخواهند به شما صدمه بزنند؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 31: آیا خودتان را یک فرد عصبی می دانید؟

پرسش 32: آیا دوستان زیادی دارید؟

پرسش 33: آیا از شوخیهای عملی که بعضی وقتها واقعاً میتوانند به مردم صدمه بزنند لذت می برید؟

پرسش 34: آیا فرد نگرانی هستید؟

پرسش 35: آیا در دوره کودکی، کارهایی را که به شما می گفتند، فوراً و بدون غرزدن انجام می دادید؟

پرسش 36: آیا خود را فرد بی قیدی میدانید؟

پرسش 37: آیا خوش رفتاری و پاکیزگی برای شما خیلی اهمیت دارد؟

پرسش 38: آیا در مورد حوادث بد که امکان دارد اتفاق بیفتد، نگران هستید؟

پرسش 39: آیا تاکنون چیزی که متعلق به شخص دیگری است شکسته یا گم کرده اید؟

پرسش 40: آیا معمولاً در پیدا کردن دوستان تازه پیشقدم هستید؟

پرسش 41: آیا خود را شخصی تنیده یا بسیار عصبی میدانید؟

پرسش 42: آیا وقتی با دیگران هستید، اغلب ساکت می مانید؟

پرسش 43: آیا فکر میکنید رسم ازدواج قدیمی شده و باید کنار گذاشته شود؟

پرسش 44: آیا بعضی وقتها کمی خودستایی می کنید؟

پرسش 45: آیا می توانید به آسانی به یک مهمانی نسبتاً کسل کننده جان ببخشید؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 46: آیا مردمی که با کندی رانندگی میکنند باعث آزار و اذیت شما میشوند؟

پرسش 47: آیا در مورد سلامتی خود نگران هستید؟

پرسش 48: آیا هرگز حرف زشت یا بدی به کسی گفته اید؟

پرسش 49: آیا دوست دارید برای دوستان خود لطیفه و داستانهای خنده دار تعریف کنید؟

پرسش 50: آیا اکثر کارها برای شما یکسان هستند؟

پرسش 51: آیا در کودکی هرگز نسبت به والدین خود گستاخی کرده اید؟

پرسش 52: آیا معاشرت با مردم را دوست دارید؟

پرسش 53: اگر آگاه شوید که در کارتان اشتباهاتی وجود دارد، نگران میشوید؟

پرسش 54: آیا از بی خوابی رنج میبرید؟

پرسش 55: آیا همیشه قبل از غذا، دستهای خود را می شویید؟

پرسش 56: آیا در گفتگو با مردم، معمولاً حاضر جواب هستید؟

پرسش 57: آیا دوست دارید در قرارهای خود قبل از وقت حاضر شوید؟

پرسش 58: آیا غالباً بدون هیچ دلیل احساس بی حوصلگی و خستگی می کنید؟

پرسش 59: آیا هرگز در بازی تقلب کرده اید؟

پرسش 60: آیا دوست دارید کارهایی را که سرعت عمل لازم دارند انجام دهید؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 61: آیا مادرتان زن خوبی است یا بوده است؟

پرسش 62: آیا اغلب فکر میکنید که زندگی خیلی کسل کننده است؟

پرسش 63: آیا هرگز کسی را گول زده اید؟

پرسش 64: آیا اغلب فعالیتهایی بیشتر از آنچه وقت در اختیار دارید، به عهده می گیرید؟

پرسش 65: آیا عده ای سعی می کنند از شما دوری گزینند؟

پرسش 66: آیا زیاد نگران وضع ظاهرتان هستید؟

پرسش 67: آیا فکر می کنید مردم، در تامین آینده شان با پس انداز و بیمه، زیادی وقت صرف می کنند؟

پرسش 68: آیا تاکنون آرزو کرده اید که کاش مرده بودید؟

پرسش 69: اگر مطمئن بودید که پیدایتان نمیکنند از پرداخت مالیات شانه خالی میکردید؟

پرسش 70: آیا می توانید یک مهمانی راه بیاندازید؟

پرسش 71: آیا سعی می کنید نسبت به مردم بی ادب نباشید؟

پرسش 72: آیا بعد از یک تجربه گیج کننده مدت زیادی در نگرانی به سر می برید؟

پرسش 73: آیا هرگز بر عقیده خود پافشاری کرده اید؟

پرسش 74: آیا اغلب برای سوار شدن قطار (اتوبوس، هواپیما) در آخرین لحظات می رسید؟

پرسش 75: آیا از ناراحتی عصبی رنج میبرید؟

صفحه بعد >
< صفحه قبل

پرسش 76: آیا دوستی های شما به آسانی و بدون اینکه تقصیر شما باشد، گسسته میشوند؟

پرسش 77: آیا اغلب احساس تنهایی میکنید؟

پرسش 78: آیا همیشه به آنچه می گوید، عمل می کنید؟

پرسش 79: آیا گاهی دوست دارید حیوانات را اذیت کنید؟

پرسش 80: آیا زمانی که مردم در شما و کاری که انجام میدهید قصوری پیدا کنند، زود ناراحت میشوید؟

پرسش 81: آیا هرگز برای رسیدن به سر کار با وعده ملاقات دیر کرده اید؟

پرسش 82: آیا هیجان و شلوغی زیاد در اطرافتان را دوست دارید؟

پرسش 83: آیا دوست دارید افراد دیگر از شما بترسند؟

پرسش 84: آیا گاهی پرانرژی و گاهی بی حال هستید؟

پرسش 85: آیا بعضی وقتها کارهای امروز را به فردا میاندازید؟

پرسش 86: آیا دیگران فکر میکنند شما فرد بانشاط و سرزنده ای هستید؟

پرسش 87: آیا مردم زیاد به شما دروغ می گویند؟

پرسش 88: آیا نسبت به بعضی مسایل حساس هستید؟

پرسش 89: آیا همیشه اشتباهی را که مرتکب شده اید، می پذیرید؟

پرسش 90: آیا از گرفتار شدن یک حیوان در دام، زیاد تاسف میخورید؟

اتمام آزمون

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق وارد نمایید:

مشاهده نتیجه