وسواس

وسواس فکری

درمان اختلال وسواس فکری – عملی (OCD)

اختلال وسواس فکری – عملی (OCD) قابل درمان است. اما اینکه از چه درمانی استفاده شود، بستگی به هدفی دارد که میخواهید از درمان کسب کنید. 2 درمان اصلی عبارتند از: درمان روان‌شناختی: نوعی درمان است که به شما کمک میکند با ترس‌ ها و افکار وسواسی خود روبرو شوید، بدون اینکه آنها را با […]
22623587 - 021 رزرو وقت تست آنلاین