مشکلات تمرکز

تمرکز

مطالب باورنکردنی درباره بهبود توجه و تمرکز

آیا شما یا اطرافیانتان در تمرکز یا توجه مشکل دارید؟ در هنگام مقاومت در برابر چیزهایی که برای شما خوب نیست، چطور؟ در مقاله ای در سال 2008، برمن و همکاران، از خوانندگان درخواست کردند: درمانی را تصور کنید که عوارض جانبی نداشته باشد، به راحتی در دسترس باشد و بتواند عملکرد شناختی شما را […]
neurofeedback

درمان نوروفیدبک چیست؟

درمان نوروفیدبک، نوعی درمان است که در آن، حسگرهای الکتریکی به سر شما وصل میشوند. این نوع درمان، بدون درد است و نسبت به آن چیزی که بنظر میرسد، ترسناک نیست. در درمان نوروفیدبک نوار یا الکترودهایی روی سر قرار میگیرند و بوسیله آن بخشهای مختلف مغز کنترل میشود. سپس از طریق بازخورد شنیداری یا بصری، […]
22623587 - 021 رزرو وقت تست آنلاین