اختلال جنسی BDSM چیست؟

سوالی که امکان دارد ذهن هر شخصی را به خود درگیر نماید این است که BDSM چیست؟ آیا بیماری است یا گرایش؟ عقیده دانش و فلسفه در خصوص BDSM چیست؟

BDSM یک نوع رابطه ارباب و برده می باشد که در آن یک نفر با تعلقات سلطه طلب و دیگر با تعلقات تسلط پذیر با یکدیگر رابطه جنسی برقرار می نمایند. در این نوع رابطه معمولاً شخص سلطه طلب در طی رابطه جنسی شخص تسلط پذیر را مورد آزار و اذیت و تحقیر قرار می دهد. این رابطه همواره توافقی می باشد و هر دو شخص از اعمال اینگونه رابطه حس خوشایندی خواهند داشت و کاملاً به اعمال آن راضی هستند. امکان دارد به عقیده بعضی این رابطه یک رابطه جنسی رمانتیک و عاشقانه همانند فیلم هایی است که مشاهده نموده اند در صورتی که BDSM همواره یک رابطه مطلوب نمی باشد و امکان دارد کثیف هم باشد. واژه BDSM از ۳ قسمت جداگانه BD،DS و SM تشکیل شده است و تفسیر آن به صورت زیر می باشد:

 • بخش نخست BD به مفهوم نظم دهی است.
 • بخش دوم DS به مفهوم سلطه طلب و سلطه پذیر می باشد.
 • بخش آخر هم SM به مفهوم سادیسم و مازوخیسم می باشد.

BDSM گستره بسیطی از علایق و کار ها را در بر می گیرد. در این رابطه سلطه پذیر به مفهوم ضعیف بودن نخواهد بود تحت نظارت و کنترل بودن در طی اینگونه رابطه معمولاً کادویی ویژه برای شخص مقابل است و شخص در این رابطه وانمود می نماید که بسیار صدمه پذیر می باشد و کلیه توانایی خویش را از جسم و روح برای لذت شخص مقابل عرضه می نماید.

همه اشخاص نمی توانند در اینگونه رابطه یک ارباب ایده آل باشند هرچند اشخاص بسیاری این اسم را به خود لقب می دهند. یک ارباب ایده آل همه چیز را تحت کنترل خود قرار می دهند و نمی گذارند هیچ چیزی از نظارت و کنترل او خارج شود. آنها می توانند با یک اشاره به شخص تسلط پذیرخود امر اطاعت بدهند. آنها می دانند چه زمانی و چطوری بایستی عمل نمایند.

رابطه جنسی میان ارباب و برده گاهاً می تواند خطر ساز باشد و با ریسک های حقیقی همراه باشد. بایستی هر دو طرف در این حیطه معلومات لازم داشته باشند تا صدمات حاصل از آن را به کمترین حد ممکن و لذت را به حداکثر برسانند. فردی که به این نوع رابطه علاقه دارد بایستی اطمینان حاصل نماید که شخص مقابلش چارچوب او را می داند در این صورت ایمنی در اینگونه روابط از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

BSDM

آشنایی با انواع طبقه بندی DSM 5

راهنمای تشخیص و آماری مشکلات روانی یا DSM 5 برای فاصله گرفتن از سامانه گروهی و تقرب به سامانه ابعادی نخستین گام را برداشته است به این شیوه که یک موضع گیری ابعادی به آشفتگی های روانی را قبول می کند ولی نه در همه جا. به باور محققان DSM 5 در خیلی از فاکتورها آشفتگی های مجزا به هیچ عنوان مجزا نیستند بلکه رویداد هایی وابسته به هم می باشند که بر روی یک مجموعه هم بندِ رفتار واقع می شوند. در این شرایط برخی عوارض سمپتوم های ضعیف را نمایش می دهند و برخی دیگر خیلی دشوارتر می باشند.

برای خیلی از آشفتگی ها و اختلالات همچنان سامانه طبقه بندی در DSM 5 را به کار می گیرند. ولی برای خیلی دیگر از جمله سوء مصرف مواد مخدر، اسکیزوفرنی و اوتیسم موضع گیری ابعادی را استفاده می کنند. به کار گیری از موضع گیری طیفی به روانشناسان این امکان را می دهد اختلالات و آشفتگی های روانی را بر روی یک مجموعه همبند در نظر بگیرند. با این عمل DSM 5 انتظار دارد پایایی، روایی و تاثیر و برآیند بالینی در روزهای آتی افزایش یابد.

یکی از اعتراض ها و پیشنهادات بارزی که به نسخه پیشین DSM وارد می شد این بود که در آنها دسته بندی تلفیقی آشفتگی ها و اختلالات واضح نبود. به عنوان مثال پژوهشات حاکی از آن بود که برای خیلی از آشفتگی ها و اختلالات، تفاوت میان سمپتوم های اصلی و سمپتوم ها ضعیف تر به درجه وابسته است نه به نوع.

افزون بر آن خیلی از آشفتگی های روانی کاموربید می باشند بدین مفهوم که در پی هم روی خواهند داد. افزون بر آن سمپتوم های یک آشفتگی همواره با سمپتون های آشفتگی و اختلالات دیگر گستره ای مشترک دارند. این وقایع سبب شده است این پرسش به وجود آید که آشفتگی های روانی را مطلوب است به شیوه طبقاتی طبقه بندی نمود یا به شیوه ابعادی؟

جنبش DSM 5 به سوی طبقات ابعادی و عرضه استاندارد های تفکیکی مجموعه های همبند، هر چند به شیوه آزمایشی و تنها در خصوص برخی آشفتگی ها، برای برطرف نمودن این مسائل سعی نموده است.

طبقه بندی در DSM 5 به شرح زیر می باشد:

اختلالات رشدی – عصبی

 • ناتوانی های عقلانی: ناتوانی عقلانی، تعویق نمای کلی، ناتوانی عقلی مجهول
 • اختلالات ارتباط: اختلال زبان، اختلال صدای گفتار، لکنت زبان، آشفتگی های مربوط به روابط اجتماعی، آشفتگی ارتباط مجهول
 • اختلاف طیف اوتیسم
 • اختلال کاهش توجه: اختلال کاهش توجه / بیش فعالی معلوم دیگر
 • اختلال یادگیری ویژه
 • اختلال حرکتی: آشفتگی تیک، تیک معلوم دیگر، آشفتگی حرکات قالبی، آشفتگی های هماهنگی نمو، آشفتگی های نمو عصبی دیگر

آشفتگی های گستره اسکیزوفرنی و دیگر آشفتگی های روان پریش

 • آشفتگی اسکیزوتایپی
 • هدیانی
 • روانپریشی کوتاه مدت
 • اسکیزوفرنی
 • اسکیزوافکتیو
 • آشفتگی روان پریشی حاصل از مواد مخدر یا دارو
 • آشفتگی روان پریشی حاصل از بیماری های جسمانی.

آشفتگی های دو قطبی و آشفتگی های مرتبط

 • آشفتگی دوقطبی گونه ۱
 • آشفتگی دوقطبی گونه ۲
 • آشفتگی دوقطبی حاصل از مواد مخدر یا دارو
 • آشفتگی دوره ای رفتار
 • آشفتگی دوقطبی حاصل از امراض جسمی
 • اختلالات دو قطبی و وابسته مشخص دیگر
 • اختلالات دو قطبی و وابسته مجهول

اختلال BDSM

اختلال های افسردگی

 • آشفتگی بی نظمی وضع مخرب
 • آشفتگی افسردگی اساس
 • اختلال افسردگی پایدار
 • آشفتگی ناراحتی قبل از قاعدگی
 • آشفتگی افسردگی حاصل از مواد مخدر یا دارو
 • آشفتگی افسردگی حاصل از سایر امراض جسمانی
 • آشفتگی افسردگی معلوم دیگر
 • آشفتگی افسردگی مجهول

اختلالات اضطرابی

 • اختلال استرس جدایی
 • لالی انتخابی
 • فوبی ویژه یا اجتماعی
 • آشفتگی مربوط به ترسیدن
 • آگورافوبیا
 • آشفتگی استرس فراگیر
 • آشفتگی استرس حاصل از مواد یا دارو
 • اشفتگی استرسی حاصل از سایر بیماری های جسمانی
 • آشفتگی استرسی معلوم دیگر
 • آشفتگی استرسی مجهول

اختلال وسواس فکری/ عملی و آشفتگی های وابسته

 • اختلال بد فرمی بدن
 • کندن مو
 • کندن پوست
 • وسواس و آشفتگی های وابسته به آن حاصل از مصرف مواد یا دارو

اختلالات وابسته با صدمه و فاکتور های اضطراب زا

 • آشفتگی های مربوط به دلبستگی واکنشی
 • اختلال استرس حاد

اختلالات گسستی

 • آشفتگی مسخ شخصیت یا مسخ حقیقت
 • آشفتگی تجزیه ای معلوم دیگر
 • اختلال تجزیه ای مجهول

اختلالات دفع

 • بی اختیاری ادرار یا دفع
 • آشفتگی دفع معلوم دیگر
 • اختلاف دفعی مجهول

آشفتگی های خواب و بیداری

 • آشفتگی بی خوابی
 • پرخوابی
 • حمله خواب
 • کابوس
 • آشفتگی رفتار خواب با جنبش خیلی سریع چشم
 • سندروم پای بی قرار

اختلالات جنسی

در راهنمای جدید این گروه به ۳ دسته تشخیصی جداگانه دسته بندی می شود.

 • ملال جنسی
 • کژکاری های جنسی
 • اختلالات جنسی

آشفتگی های اخلالگر، مهار تکانه و سلوک

 • آشفتگی نامطیعی و لجبازی
 • آشفتگی انفجاری پی در پی
 • آشفتگی آتش سوزی
 • دزدی بیمارگون
 • آشفتگی سلوک

آشفتگی های اعتیاد آور و وابسته به مواد

 • آشفتگی های مصرف مواد
 • مسمومیت مواد
 • آشفتگی های ترک مواد

آشفتگی های عصبی/ شناختی

 • آشفتگی عصبی / شناختی بارز
 • آشفتگی عصبی/ شناختی ضعیف

آشفتگی های شخصیت

قوانین و اصول رابطه BDSM چگونه است؟

اشخاصی که به روابط BDSM تمایل دارند معمولا با یکدیگر موافقت نامه کلامی یا کتبی تهیه و تنظیم می نمایند که در آن مشخص می کنند قوانین و اصول رابطه BDSM چگونه بایستی باشد. در حقیقت اینگونه رابطه بایستی حتماً با توافق دو طرفه رابطه جنسی صورت گیرد. قوانین و اصول BDSM راسلطه گر مشخص می کند و شخص سلطه پذیر تعیین می کند که با کدام یک از آنها می تواند سازگاری داشته باشد و تمایل دارد آن را انجام دهد.

آشنایی با روش های درمان BDSM

اگر شخصی که BDSM دچار است و از این شرایط خود لذت می برد قطعا تمایلی به معالجه نخواهد داشت. درمان معمولا برای اشخاصی عرضه می شود که خود نیز خواهان آن باشند و از وضعیتی که در آن قرار گرفته اند دچار عذاب و ناراحتی هستند. اساسا برای معالجه اینگونه رفتار های سادیسمی مشاوره جنسی، روان درمانی و هیپنوتراپی می توان کمک کننده به سزایی باشد. مشاوره های جنسی معمولا برای انواع اختلالات جنسی موثر خواهد بود.

در پروسه درمان BDSM احتیاج به وارسی گذشته شخص، به کارگیری وساطت های رفتاری برای کم نمودن این گونه رفتار و قرار دادن رفتار های مطلوب دیگر می باشد. افزون بر این در طی پروسه درمانی معمولاً بر روی عزت نفس، شناسایی ها و ارزیابی و تصور از خود شخص کار می شود. همواره این نوع افراد که با BDSM دست و پنجه نرم می کنند زمانی مبادرت به درمان می نمایند که دستخوش بعضی از آشفتگی های خلقی نظیر آشفتگی های اضطرابی و افسردگی شده اند.

از انواع درمان BDSM می توان از شیوه هایی نظیر مسئولیت، موافق سازی مدل های برانگیختگی جنسی و خودارضایی ومعالجاتی نظیر ترمیم بازشناسی و تعلیم تبحر های اجتماعی استفاده نمود.

از دیگر انواع درمان BDSM این است که می توان از داروها و قرص هایی برای کم نمودن توهمات، گمان ها و منش های وابسته به انحرافات جنسی است استفاده نمود. این مسئله مخصوصا در اشخاصی که منش و رفتار های خود آزارنه خطرساز و حاد دارند بسیار اثربخش است.

آشنایی با درمان BDSM توسط سکس تراپیست

سکس تراپیست در مرکز مشاوره و درمانگاه در دو حیطه انحرافات جنسی نظیر سادیسم جنس، BDSM، عورت نمایی و فوت فتیش و اختلالات و آشفتگی های جنسی نظیر زود انزالی، دیر انزالی، مسائل زناشویی به شخص کمک نموده تا در حداقل زمان ممکن مسائل و آشفتگی خویش را مدیریت و معالجه نماید. ایجاد رابطه جنسی و برطرف نمودن احتیاجات جنسی موارد عمده در روابط زناشویی است. پس با مشارکت شما و درمان توسط سکس تراپیست مرکز مشاوره مسائل خود را میتوان به راحتی و خیلی فوری برطرف نمود.

به عقیده یک سکس تراپیست ازدواج بدون داشتن یک رابطه جنسی مطلوب و سالم نمی تواند دوام بیاورد و مسلماً بدون رابطه جنسی لذت بخش از هم میپاشد و کلیت روابط زناشویی امکان دارد نابود شود. بدین علت رابطه جنسی به عقیده سکس تراپیست از اهمیت بسزایی بهره مند است. وارسی این مسئله که به چه نحوی میتوان به نمو و تقویت رابطه جنسی پرداخت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اگر زندگی زناشویی شما در خصوص روابط جنسی به مسئله ای برخورد مطلوب است قبل از اینکه این مسائل سبب ناراحتی و آزردگی پیوسته شود و شخص اعتماد به نفس خویش را از دست دهد و دیگر در زندگی مشترک حس خوبی به همسرش نداشته باشد بهتر است برای درمان به مشاوره روانشناس مراجعه نمود. سکس تراپیست می تواند مسائل شما را در حیطه انحرافات جنسی و آشفتگی های جنسی معالجه یا مدیریت نماید. درمان توسط سکس تراپیست مرکز مشاوره می تواند مسائل و اختلالات شما رو با مقداری دقت و توجه رفع و رجوع نماید در این صورت هیچ زمان برای ممانعت، مدیریت و معالجه مایوس نشوید. در این مراکز مشاوران متخصصی حضور دارند که با راهنمایی های مطلوبی در خصوص نوع اختلال، شخص را راهنمایی می کنند و در حداقل زمان ممکن مشکلات وی را کنترل می کنند.

اختلال جنسی BDSM

آیا درمان برای کلیه اختلالات اعم BDSM به یک روش می باشد؟

خیر به گونه اختلال و مسئله شخص وابسته است ولی همواره در BDSM به کارگیری از روان درمانی و نیز مشاوره های جنسی بیشتر از سایر اختلالات توصیه می شود.

رابطه به گونه BDSM تنها به رابطه جنسی منحصر می شود یا می تواند در حیطه های دیگر هم باشد؟

رابطه های BDSM ضرورتاً در بردارنده رابطه جنسی نیست همواره شخص ارباب تحریکات بدنی و جسی خیلی شدیدی را برای برده در نظر می گیرد. این عوامل می توانند هم برای بخش های جنسی و هم مرتبط به دیگر بخش های بدن باشد.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:
[تعداد رای: 1 - میانگین امتیاز: 5]
contact us
با ما در تماس باشید!
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
22623587 - 021 رزرو وقت تست آنلاین