بهترین راه برای بهبود عملکرد اجرایی مغز

ممکن است عبارت «کارکردهای اجرایی» را شنیده باشید. این عبارت روز به روز به یک نماد مشترک بین والدین و مربیان حتی در محیط کار تبدیل میشود. بنابراین دقیقاً تعریف کارکردهای اجرایی چیست؟ کارکرد اجرایی مغز مرتبط با زمینه‌هایی مانند مدیریت احساسات، کنترل رفتار، تمرکز و تغییر توجه، نگه داشتن همزمان چندین اطلاعات در ذهن و تفکر انعطاف‌پذیر است. نمونه‌های خاص عبارتند از:

  • کنترل تکانه‌ها
  • حفظ آرامش در میان شرایط دشوار و ناامیدیها
  • مدیریت و بررسی تغییرات
  • شروع و پایبند ماندن به یک فعالیت یا کار
  • جابجایی از یک مسئولیت به مسئولیت دیگر
  • جلوگیری کردن از عوامل حواس پرتی
  • مدیریت وظایف و مسئولیتهای متعدد و همزمان
  • مدیریت فکر و اندیشه

عصب‌روان‌شناسان مدت‌هاست کشف کرده اند که بطور کلی عملکردهای اجرایی مغز برای استدلال، برنامه‌ریزی، حل مسئله و مدیریت خواسته‌های مهم زندگی حیاتی هستند. با توجه به اهمیتی که عملکرد اجرایی در زندگی افراد دارد، تعجب آور نیست که عملکرد بالا، علاوه بر جلوگیری از مصرف مواد با مواردی مانند موفقیت بهتر، سلامت، ثبات اقتصادی و موفقیت در روابط و کیفیت زندگی مرتبط باشد. ابتدا اجازه دهید یک خبر خوب به شما بگوییم؛ در هر سنی میتوان عملکردهای اجرایی مغز را بهبود بخشید. مانند هر عملکرد دیگری، عملکرد اجرایی با تمرین بهبود می یابد و روانشناسان میگویند که هر چه بیشتر تمرین کنید، بهتر است. همچنین، مانند بسیاری از عملکردهای دیگر اگر به تمرین ادامه ندهید، احتمالاً دچار کاهش عملکرد مغزی شوید. به عبارت دیگر وقتی صحبت از عملکرد اجرایی مغز میشود، معنایش این است که «از آن استفاده کن یا آنرا از دست بده». تحقیقات همچنین نشان داده است که اطمینان از چالش برانگیز بودن تمرین برای هشیار نگه داشتن مغز مهم است. پیچیدگی و نوآوری در آموزشها نیز کمک میکند. صرفا تکیه کردن بر مشوقهای بیرونی (شرطی سازی یادگیری) برای ایجاد انگیزه هنگام تمرین در واقع میزان عملکرد اجرایی مغز را کاهش میدهد.

اما خبر بد چیست؟ کارکردهای اجرایی مغز به راحتی از موقعیت‌هایی که در آن انجام میشود، به موقعیت‌های دیگر انتقال یا تعمیم نمی‌یابند. به عبارت دیگر اگر کارکرد اجرایی در شرایط مصنوعی ایجاد شود، انتظار نداشته باشید که در دنیای واقعی بهتر به نظر برسد.

بهبود عملکرد اجرایی مغز

راه های بهبود عملکرد اجرایی مغز

یکی از بهترین روش ها برای ایجاد عملکرد اجرایی، رویکردهایی مانند مهارت حل مسئله تعاملی است. افراد به کمک حل مسئله تعاملی با اقدامات معمول خود، کارکرد اجرایی مغزشان را بهبود میبخشند. والدین، معلمان، مربیان، مدیران و سرپرستان میتوانند از مهارت حل مسئله گروهی یا تعاملی برای مقابله با هر مشکلی که در طول روز پیش می آید استفاده کنند. در فرآیند حل مسئله، فرصتی برای ایجاد ده ها کارکرد اجرایی وجود دارد. هر موقعیت، فرصت جدیدی را برای ایجاد کارکردها بدون نیاز به تبدیل کردن آن فرصتها به دنیای واقعی فراهم میکند. زیرا آنها خود در حال حاضر در دنیای واقعی با استفاده از مشکلات واقعی ایجاد میشوند. چه بخواهیم چه نخواهیم، زندگی واقعی نیز فرصت‌های زیادی را در اختیارمان قرار می‌دهد تا برای حل مشکلات پیچیده تلاش کنیم. بنابراین این شیوه هرگز قدیمی نمیشود یا متوقف نمیشود و نیازی به صرف وقت اضافی در روز برای کارکرد مغز نیست.

ما همچنین میدانیم که میزان کارکرد اجرایی مغز مهم است. از آنجایی که کارکرد اجرایی برای تغییر مغز مهم است و تغییر مغز مستلزم تکرار بدون شکست زیاد است یا به عبارتی مستلزم این است که شبکه های عصبی مقاوم شوند. طبیعی است که با استفاده از مسائل رخ داده در طول روز یاهفته، آنها را فرصتهای جدیدی برای بهبود کارکرد اجرایی مغز در نظر بگیرید. در نهایت با استفاده از مهارت حل مسئله تعاملی، به افراد یاد می‌دهید که با استفاده از محرک‌ها در برابر مشکلات مقاومت کنند.

کارکردهای اجرایی و تفکر انتقادی

علم روانشناسی بین فرآیند تفکر انتقادی و کارکرد اجرایی مغز، مفهومی که در روان‌شناسی عصبی استفاده می‌شود، تمایز قائل می‌شود. تفکر انتقادی یک فعالیت مداوم است. عملکرد اجرایی بهینه، عمیق و با دقت، متمرکز به زمان‌های خاص است. وضوح این امر شامل خودکنترلی و پیش بینی آینده است. دو فرآیند منحصر بهم نیستند اما بین آنها همپوشانی رخ میدهد. توانایی استدلال با استفاده از تفکر انتقادی برای شناسایی و حل مسئله است. با استفاده از تفکر انتقادی، کارکردهای اجرایی (مانند حافظه فعال، تفکر انتزاعی و تصمیم گیری پیچیده) بهبود می یابند. در نتیجه در فرآیندهای پیچیده بعدی، ارتقا کارکردهای مغزی به عنوان ابزارهای خط مقدمی هستند که برای نامگذاری، سازماندهی و برنامه ریزی هنگام حل مسئله به کار برده میشوند. این بهبود عملکرد مغز به معنای مدیریت روانی فرد توسط خود و بصورت مستقل است.

کارکردهای اجرایی مغز

تناسب اندام و بهبود کارکردهای اجرایی مغز

آمادگی جسمانی با ایجاد انعطاف پذیری شناختی و کارکرد بهتر، ممکن است دست به دست هم دهند و باعث بهبود کارکرد شناختی مغز شوند. فعالیت هوازی منظم برای مغز شما مفید است. ورزش میتواند حجم ماده خاکستری را افزایش و از کوچک شدن مغز جلوگیری کند. تحقیقات قبلی علوم اعصاب نیز نشان می‌دهد افرادی که از نظر هوازی مستعد هستند، ماده سفید مغزشان یکپارچگی بهتری دارد. بر فرض مثال، توانایی فرد برای مهار رفتار یا افکار مزاحم یا نامربوط افزایش می یابد. دومی انعطاف پذیری شناختی است که اغلب چندوظیفه ای نامیده میشود و به توانایی شخص برای حرکت انعطاف پذیرانه بین وظایف یا پاسخها اشاره دارد. در نهایت، حافظه فعال است که توانایی فرد برای حفظ اطلاعات در ذهن و دستکاری آن است.

فواید بهبود کارکرد اجرایی مغز

امروزه بیش از هر زمان دیگری، مردم احساس «استرس»، تحریک پذیری و واکنش هیجانی بیش از حد دارند. خبر خوب این است که بهبود کارکرد اجرایی مبتنی بر مغز میتواند اضطراب، استرس و نوسانات خلق و خوی را بطور معناداری کاهش دهد. همان طور که میدانید، استرس کورتیزول اضافی را افزایش میدهد که ایمنی را ضعیف و مقاومت در برابر عفونت را کاهش میدهد. بنابراین کاهش استرس به بهزیستی فرد کمک میکند. بهبود کارکرد اجرایی مغز، در قشر مغز و سیستم لیمبیک آغاز میشود. در نهایت مهارتهای مدیریت زندگی و تفکر انتقادی آگاهانه در دنیای واقعی برای فرد بوجود می آید.

در پایان

چنانچه بررسی شد، ارائه مهارتهایی مانند حل مسئله، کارکرد اجرایی مغز را را در طول زمان بهبود می‌بخشد. زیرا این قبیل روشها با ایجاد کارکرد اجرایی مغز، بویژه مهارتهای تفکر انعطاف پذیر، توجه و حافظه کاری مرتبط است. یاد گرفتید که هر چه اشخاص بیشتر فلسفه مهارتهایی مانند حل مسئله را بپذیرند (به یاد داشته باشید که در مورد مهارت است نه اراده)، بهبود بیشتر کارکرد مغز اتفاق می‌افتد و در نتیجه رفتار بهتری ایجاد می‌شود. این یافته‌ها اعتبار تجربی و علمی را به شما ارائه می‌کنند. بطور کلی رفتار توسط ایجاد مهارت تعیین می‌شود نه اراده. هنگامی که شما فکر خود را تغییر میدهید تا متوجه این موضوع شوید و به جای تکیه بر انگیزه ها بر روی مدیریت حل مسئله تمرکز کنید، کارکرد اجرایی مغز بهبود می یابد و در نتیجه تغییرات رفتاری بهتری ایجاد میشود.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:
[تعداد رای: 4 - میانگین امتیاز: 3.8]
contact us
با ما در تماس باشید!
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
22623587 - 021 رزرو وقت تست آنلاین