احوال آدم های یک خانه خیانت زده چگونه است؟

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی است که رشد و پرورش شخصیت افراد در آن شکل می گیرد. برای اینکه خانواده بتواند کارکردهای اصلی خود را به خوبی ایفا کند، ﻟﺎزم است امنیت و آرامش در آن جاری باشد. واقعیت این است که همواره در چرخه زندگی خانوادگی، مسایل و مشکلاتی پیش می آید که آرامش خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. با اینکه در خانواده، رابطه با همسر، یکی از سالم ترین روابط است اما آسیب های متعددی نیز وجود دارد که به این رابطه امن صدمه می زند. یکی از این صدمات، وجود بی وفایی و خیانت از سوی هر یک از همسران است که منجر به تعارضات عمیق، جدایی ها، طﻟﺎق و آسیب های اجتماعی دیگر می شود.

خیانت چگونه تعریف می شود؟

یکی از عوامل درگیری در محیط خانواده خیانت زناشویی است، خیانت زناشویی، ازجمله عواملی است که ساختار خانواده و در پی آن احساس تعلق زناشویی را تهدید می کند. روابط خارج از زندگی زناشویی، شامل خیانت جسمی، عاطفی و روانی زن یا شوهر است.این اصطﻟﺎح برای رابطه ای نامشروع بین دو نفر به کار می رود که هر کدام با شخص دیگری پیوند و تعهد زناشویی بسته اند.

خیانت به همسر

زندگی با خیانت چه شکلی می شود؟

این نوع روابط معموﻟﺎ به تخریب شدید زندگی مشترک منجر می شود و طﻟﺎق را به وجود می آورد. با نگاهی به تاریخچه این قبیل رفتارها در جوامع متعدد ملاحظه می کنیم، این قبیل رفتارها چنانچه از طرف مرد باشد، معموﻟﺎ با مشکلی مواجه نمی شود، اما اگر از طرف زن رخ دهد، عموما محکوم خواهد شد.

اما امروزه به دلیل تغییر ماهیت روابط زناشویی و تعریف متفاوت وظایف زناشویی، این قبیل رفتارها از هر طرف که باشد، مورد انتقاد قرار می گیرد و پیامدهای جبران ناپذیر بعدی را به دنبال خواهد داشت. زوجی که ممکن است درگیر این مساله شوند، عموما به دلیل وجود یک نیاز عاطفی، جسمانی و روانی به این مساله می پردازند. وجود روابط خارج از رابطه زناشویی ممکن است صرفا به یک نوع رابطه دوستی معمولی ختم یا در موارد عمیق تر شامل روابط فیزیکی شود.

پیشنهاد می کنیم مطالعه بفرمایید: مسائل قبل از برقراری رابطه

نتایج مطالعه ها نشان داده که درگیر شدن در روابط خارج از خانواده، زندگی زناشویی را در معرض خطر جدایی قرار می دهد. وجود هر نوع رابطه جسمی یا عاطفی خارج از تعهدات زناشویی ممکن است فرد را درگیر این نوع روابط کند و باعث شود زوج ها تعهدات زناشویی را کنار گذاشته و درگیر تعهدات خارج از رابطه زناشویی شوند. این نوع رابطه می تواند به صورت تماس تلفنی، اینترنتی چت، ارسال ایمیل یا در نهایت روابط عمیق تر عاطفی و جنسی رخ دهد.

رابطه خارج از روابط زناشویی می تواند آسیبی جدی به اعتماد و اطمینان همسران نسبت به یکدیگر وارد کند.اعتمادی که می تواند پیش بینی کننده روابط پایداری بین زوج ها باشد و از طریق برقراری اولین روابط خارج از تعهدات زناشویی، به راحتی از بین برود و روابط را به چالش بکشد. باید همیشه این مساله را به خاطر داشت وقتی که پیمان تعهد بسته می شود به این معناست که زوج ها به یکدیگر قول خواهند داد که به نیازهای جسمی، روانی و عاطفی یکدیگر توجه کنند و به یکدیگر در این زمینه خیانت نکنند.

وجود یک رابطه جسمی خارج از تعهدات زناشویی، نشان دهنده فقدان تعهدات عاطفی و روانی حین فعالیت جنسی بین زن و مرد است. وجود این قبیل روابط ممکن است نشان دهنده روابط عاطفی، روانی و جسمی آسیب دیده بین زوج ها باشد. به علاوه ممکن است نشان دهنده فقدان اعتمادبه نفس ﻟﺎزم، عدم آگاهی آن ها از تعهدات و انتظارات زناشویی نیز باشد. زوج هایی که با چنین مساله ای درگیر هستند، عموما علایمی مانند احساس بی ارزشی، اضطراب، افسردگی و خشم را بروز خواهند داد. آن ها ممکن است هرگز این نوع خیانت را فراموش نکنند.

انواع روابط خارج از ازدواج

نظریه پردازان سه نوع متفاوت از روابط خارج از زناشویی را معرفی می کنند. نوع اول درگیری عاطفی بدون مقاربت جنسی، نوع دوم داشتن مقاربت جنسی، بدون درگیری عاطفی و نوع سوم ترکیبی از دو نوع قبل است که شامل رابطه قوی عاطفی و جنسی است. نوع سوم آسیب زننده ترین حالت به ازدواج است. ترمیم رابطه زناشویی هنگامی که یکی از زوجین از هر دو لحاظ عاطفی و جنسی به شریک نامشروع خود وابسته است، بسیار مشکل است. زیرا فردی که وارد رابطه خارج از ازدواج شد، وقت، انرژی، رابطه عاطفی، مصاحبت و لذت جنسی خود را بیشتر صرف شریک خود می کند و این باعث شکاف بزرگی در روابط زناشویی می شود.

خیانت

عوامل مرتبط با خیانت زناشویی

سن

یافته ها نشان می دهند، زوجینی که در سن باﻟﺎ ازدواج کرده اند، تجربه بیشتری از بی وفایی زناشویی داشتند. محققان بر این باورند که رابطه جنسی خارج از ازدواج در سال هفتم ازدواج مردان و سال هشتم ازدواج زنان به اوج خود می رسد، این یافته همسو با نرخ طﻟﺎق است که بیشترین میزان آن در سال هشتم ازدواج اتفاق می افتد.

ازدواج نامناسب

ازدواج های ناخواسته، آشنایی های ابتدایی و ناکافی به ویژه در شیوه های غیر منعطف ازدواج سنتی با تاکید بر انتخاب و تصمیم گیری محض توسط خانواده طرفین، سن پایین در هنگام ازدواج، عدم بلوغ فکری و اجتماعی طرفین، عدم آشنایی با مهارت های جنسی و شیوه برقراری ارتباط جنسی صحیح، وجود معیارهای نامناسب در زمان خواستگاری و انتخاب همسر، عدم توجه به تفاوت های فرهنگی، اعتقادی، تحصیلی، مالی و بسیاری عوامل دیگر می تواند منجر به نارضایتی از زندگی مشترک و در نتیجه افزایش احتمال بروز خیانت در زندگی مشترک شود.

تغییر مسیر زندگی مشترک

ازدواج به عنوان یک مفهوم، همچون کودکی است که اگر به حال خود رها شود آسیب خواهد دید. این کودک نیاز به آب، غذا، محبت و آموزش دارد. افرادی که پس از ازدواج، رشد فردی و مشترک را فراموش کرده و شکل روابط خود را متناسب با تغییر شرایط اصلاح نمی کنند با خطر آسیب به این ساختار ظریف و افزایش احتمال مشکلاتی همچون خیانت مواجه خواهند شد. به عنوان مثال با گذر از سال های ابتدایی ازدواج، میل اولیه به برقراری رابطه جنسی با همسر در بسیاری از زوجین کاهش می یابد و عدم مراقبت از رابطه و مدیریت نکردن شرایط برای بازگرداندن احساسات مورد نیاز خود، زمینه را برای خیانت هموار می کند.

محرک های محیطی

قرار گرفتن در معرض عوامل محرک می تواند منجر به تحریک نامناسب فرد و گاهی بروز خیانت شود. معاشرت با افراد نامناسب یا در زمان و مکان نامناسب، عدم رعایت حدود عرفی و اخلاقی در رابطه با جنس مخالف در محیط خیابان، دانشگاه، محل کارهمگی در تحریک بیش از حد و افزایش احتمال بروز رفتارهای پرخطر بعدی که تسهیل کننده روابط فرازناشویی خواهد بود مؤثر است.

گرایش به پورنوگرافی

گسترده شدن تکنولوژی و استفاده از امکاناتی همچون شبکه های ماهواره ای، دستگاه های پخش تصویر و اینترنت، در کنار مزایای متعدد، دسترسی به تصاویر و مطالب مرتبط با پورن را نیز افزایش داده است. جذابیت این مطالب و گرایش فرد به پورنوگرافی می تواند با تغییر در میزان و شکل نیازهای جنسی فرد و همچنین تغییر نگاه فرد به ویژگی های همسر و تغییر سطح انتظارات و ایجاد انتظارات غیرمنطبق با واقعیت، زمینه ساز خیانت در زندگی مشترک شود.

مطالعات نشان می دهد که روابط اینترنتی می تواند موجب اختلافات زناشوئی، جدائی و حتی طﻟﺎق در میان زوجین و خانواده ها گردد. بنا به گفته زوجینی که به خاطر وجود چنین روابطی، به درمانگران و مشاوران مراجعه کرده اند، این روابط نیز همانند روابط عاشقانه و صمیمانه در دنیای واقعیت، برایشان مهم و قابل توجه بوده است. بنابراین مدیریت نکردن آن می تواند زمینه های خیانت را در آنها به وجود آورد.

زندگی پس از خیانت

به هر روی، مشکلات روحی و به دنبال آن جسمی که پس از خیانت بر سر اعضای یک خانواده به وجود می آید بر هیچ کس پوشیده نیست و می دانیم که خیانت باعث سردی همسران از یکدیگر و رواج خشونت کلامی و فیزیکی بین زوجین خواهد شد. چرا که زوج خیانت دیده خشم شدیدی از همسر خود در دل دارد و احتمال تبدیل شدن این خشم به خشونت بسیار زیاد است. این خشونت ها می توانند به طﻟﺎق یا حتی قتل و جنایت های خانوادگی از سوی هرکدام از طرفین منتهی شود؛ چیزی که آن را به کرات در صفحات روزنامه ها می خوانیم و مشاهده می کنیم که ریشه بخش قابل توجه از قتل های خانوادگی در خیانت یکی از همسران نهفته است.

اما زوجین آگاه و با درایت اگر بخواهند می توانند با بهره گیری از کمک مشاورین خانواده و زوج درمانگران به یکدیگر فرصت دوباره ای بدهند و اصل زندگی خود و آنچه پیشتر خود با عشق انتخابش کرده بودند را التیام بخشند. این امر امکان نمی پذیرد جز با به کار گرفتن نظرات و کمک تخصصی یک زوج درمانگر ماهر.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:
[تعداد رای: 0 - میانگین امتیاز: 0]
contact us
با ما در تماس باشید!
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
22623587 - 021 رزرو وقت تست آنلاین