احوال آدم های یک خانه خیانت زده

(6 رای)

خانواده مهم ترين نهاد اجتماعي در جوامع انساني است كه رشد و پرورش شخصيت افراد در آن شكل مي گيرد. براي اينكه خانواده بتواند كاركردهاي اصلي خود را به خوبي ايفا كند، ﻟﺎزم است امنيت و آرامش در آن جاری باشد. واقعیت این است که همواره در چرخه زندگی خانوادگی، مسایل و مشکلاتی پیش می آید که آرامش خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. با اينكه در خانواده، رابطه با همسر، يكي از سالم ترين روابط است اما آسيب هاي متعددي نيز وجود دارد كه به اين رابطه امن صدمه مي زند. يكي از اين صدمات، وجود بي وفايي و خيانت از سوي هر يك از همسران است که منجر به تعارضات عميق، جدايي ها، طﻟﺎق و آسيب هاي اجتماعي ديگر مي شود.

خیانت چگونه تعریف می شود؟

يكي از عوامل درگيري در محيط خانواده خيانت زناشويی است، خيانت زناشويي، ازجمله عواملي است كه ساختار خانواده و در پي آن احساس تعلق زناشويي را تهديد مي كند.

روابط خارج از زندگی زناشويي، شامل خيانت جسمي، عاطفي و رواني زن يا شوهر است.اين اصطﻟﺎح براي رابطه اي نامشروع بين دو نفر به كار مي رود كه هر كدام با شخص ديگري پيوند و تعهد زناشويي بسته اند.

خیانت به همسر

زندگی با خیانت چه شکلی می شود؟

اين نوع روابط معموﻟﺎ به تخريب شديد زندگی مشترک منجر مي شود و طﻟﺎق را به وجود مي آورد. با نگاهي به تاريخچه اين قبيل رفتارها در جوامع متعدد ملاحظه مي كنيم، اين قبيل رفتارها چنانچه از طرف مرد باشد، معموﻟﺎ با مشكلي مواجه نمي شود، اما اگر از طرف زن رخ دهد، عموما محكوم خواهد شد.

اما امروزه به دليل تغيير ماهيت روابط زناشويي و تعريف متفاوت وظايف زناشويي، اين قبيل رفتارها از هر طرف كه باشد، مورد انتقاد قرار مي گيرد و پيامدهاي جبران ناپذير بعدي را به دنبال خواهد داشت. زوجي كه ممكن است درگير اين مساله شوند، عموما به دليل وجود يك نياز عاطفي، جسماني و رواني به اين مساله مي پردازند. وجود روابط خارج از رابطه زناشويي ممكن است صرفا به يك نوع رابطه دوستي معمولي ختم يا در موارد عميق تر شامل روابط فيزيكي شود.

نتايج مطالعه ها نشان داده كه درگير شدن در روابط خارج از خانواده، زندگي زناشويي را در معرض خطر جدايي قرار مي دهد. وجود هر نوع رابطه جسمي يا عاطفي خارج از تعهدات زناشويي ممكن است فرد را درگير اين نوع روابط كند و باعث شود زوج ها تعهدات زناشويي را كنار گذاشته و درگير تعهدات خارج از رابطه زناشويي شوند. اين نوع رابطه مي تواند به صورت تماس تلفني، اينترنتي چت، ارسال ايميل یا در نهايت روابط عميق تر عاطفي و جنسي رخ دهد.

رابطه خارج از روابط زناشويي مي تواند آسيبي جدي به اعتماد و اطمينان همسران نسبت به يكديگر وارد كند.اعتمادي كه مي تواند پيش بيني كننده روابط پايداري بين زوج ها باشد و از طريق برقراري اولين روابط خارج از تعهدات زناشويي، به راحتي از بين برود و روابط را به چالش بكشد. بايد هميشه اين مساله را به خاطر داشت وقتي كه پيمان تعهد بسته مي شود به اين معناست كه زوج ها به يكديگر قول خواهند داد كه به نيازهاي جسمي، رواني و عاطفي يكديگر توجه كنند و به يكديگر در اين زمينه خيانت نكنند.

وجود يك رابطه جسمي خارج از تعهدات زناشويي، نشان دهنده فقدان تعهدات عاطفي و رواني حين فعاليت جنسي بين زن و مرد است. وجود اين قبيل روابط ممكن است نشان دهنده روابط عاطفي، رواني و جسمي آسيب ديده بين زوج ها باشد. به علاوه ممكن است نشان دهنده فقدان اعتمادبه نفس ﻟﺎزم، عدم آگاهي آن ها از تعهدات و انتظارات زناشويی نیز باشد. زوج هايي كه با چنين مساله اي درگير هستند، عموما علایمی مانند احساس بي ارزشي، اضطراب، افسردگي و خشم را بروز خواهند داد. آن ها ممكن است هرگز اين نوع خيانت را فراموش نكنند.

انواع روابط خارج از ازدواج

نظریه پردازان سه نوع متفاوت از روابط خارج از زناشويي را معرفی می کنند. نوع اول درگيري عاطفي بدون مقاربت جنسي، نوع دوم داشتن مقاربت جنسي، بدون درگيري عاطفي و نوع سوم تركيبي از دو نوع قبل است كه شامل رابطه قوي عاطفي و جنسي است. نوع سوم آسيب زننده ترين حالت به ازدواج است. ترميم رابطه زناشويي هنگامي كه يكي از زوجين از هر دو لحاظ عاطفي و جنسي به شريك نامشروع خود وابسته است، بسيار مشكل است. زيرا فردي كه وارد رابطه خارج از ازدواج شد، وقت، انرژي، رابطه عاطفي، مصاحبت و لذت جنسي خود را بيشتر صرف شريك خود مي كند و اين باعث شكاف بزرگي در روابط زناشويي مي شود.

خیانت

عوامل مرتبط با خيانت زناشويي

سن

يافته ها نشان مي دهند، زوجيني كه در سن باﻟﺎ ازدواج كرده اند، تجربه بيشتري از بي وفايي زناشويي داشتند. محققان بر این باورند كه رابطه جنسي خارج از ازدواج در سال هفتم ازدواج مردان و سال هشتم ازدواج زنان به اوج خود مي رسد، اين يافته همسو با نرخ طﻟﺎق است كه بيشترين ميزان آن در سال هشتم ازدواج اتفاق مي افتد.

ازدواج نامناسب

ازدواج هاي ناخواسته، آشنايي هاي ابتدايي و ناكافي به ويژه در شيوه هاي غير منعطف ازدواج سنتي با تاكيد بر انتخاب و تصميم گيري محض توسط خانواده طرفين، سن پايين در هنگام ازدواج، عدم بلوغ فكري و اجتماعي طرفين، عدم آشنايي با مهارت هاي جنسي و شيوه برقراري ارتباط جنسي صحيح ، وجود معيارهاي نامناسب در زمان خواستگاري و انتخاب همسر، عدم توجه به تفاوت هاي فرهنگي، اعتقادي ، تحصيلي، مالي و بسياري عوامل ديگر مي تواند منجر به نارضايتي از زندگي مشترك و در نتيجه افزايش احتمال بروز خيانت در زندگي مشترك شود.

تغيير مسير زندگي مشترك

ازدواج به عنوان يك مفهوم، همچون كودكي است كه اگر به حال خود رها شود آسيب خواهد ديد. اين كودك نياز به آب، غذا، محبت و آموزش دارد. افرادي كه پس از ازدواج، رشد فردي و مشترك را فراموش كرده و شكل روابط خود را متناسب با تغيير شرايط اصلاح نمي كنند با خطر آسيب به اين ساختار ظريف و افزايش احتمال مشکلاتی همچون خيانت مواجه خواهند شد. به عنوان مثال با گذر از سال هاي ابتدايي ازدواج، ميل اوليه به برقراري رابطه جنسي با همسر در بسياري از زوجين كاهش می یابد و عدم مراقبت از رابطه و مدیریت نکردن شرایط برای بازگرداندن احساسات مورد نیاز خود، زمینه را برای خیانت هموار می کند.

محرك هاي محيطي

قرار گرفتن در معرض عوامل محرك مي تواند منجر به تحريك نامناسب فرد و گاهي بروز خيانت شود. معاشرت با افراد نامناسب يا در زمان و مكان نامناسب، عدم رعايت حدود عرفي و اخلاقی در رابطه با جنس مخالف در محيط خيابان، دانشگاه، محل كار و... همگي در تحريك بيش از حد و افزايش احتمال بروز رفتارهاي پرخطر بعدي كه تسهيل كننده روابط فرازناشويي خواهد بود مؤثر است.

گرايش به پورنوگرافي

گسترده شدن تكنولوژي و استفاده از امكاناتي همچون شبكه هاي ماهواره اي، دستگاه هاي پخش تصوير و اينترنت، در كنار مزاياي متعدد، دسترسي به تصاوير و مطالب مرتبط با پورن را نيز افزايش داده است. جذابيت اين مطالب و گرايش فرد به پورنوگرافي مي تواند با تغيير در ميزان و شكل نيازهاي جنسي فرد و همچنين تغيير نگاه فرد به ويژگي هاي همسر و تغيير سطح انتظارات و ايجاد انتظارات غيرمنطبق با واقعيت، زمينه ساز خيانت در زندگي مشترك شود.

مطالعات نشان مي دهد كه روابط اينترنتي مي تواند موجب اختلافات زناشوئي، جدائي و حتي طﻟﺎق در ميان زوجين و خانواده ها گردد. بنا به گفته ي زوجيني كه به خاطر وجود چنين روابطي، به درمانگران و مشاوران مراجعه كرده اند، اين روابط نيز همانند روابط عاشقانه و صميمانه در دنياي واقعيت، برايشان مهم و قابل توجه بوده است. بنابراین مدیریت نکردن آن می تواند زمینه های خیانت را در آنها به وجود آورد.

زندگی پس از خیانت

به هر روی، مشکلات روحی و به دنبال آن جسمی که پس از خیانت بر سر اعضای یک خانواده به وجود می آید بر هیچ کس پوشیده نیست و می دانیم که خيانت باعث سردي همسران از يكديگر و رواج خشونت كلامی و فيزيكي بين زوجين خواهد شد. چرا كه زوج خيانت ديده خشم شديدي از همسر خود در دل دارد و احتمال تبديل شدن اين خشم به خشونت بسيار زياد است. اين خشونت ها مي توانند به طﻟﺎق يا حتي قتل و جنايت های خانوادگي از سوي هركدام از طرفين منتهي شود؛ چيزي كه آن را به كرات در صفحات روزنامه ها مي خوانيم و مشاهده مي كنيم كه ريشه ی بخش قابل توجه ي از قتل هاي خانوادگي در خيانت يكي از همسران نهفته است.

اما زوجین آگاه و با درایت اگر بخواهند می توانند با بهره گیری از کمک مشاورین خانواده و زوج درمانگران به یکدیگر فرصت دوباره ای بدهند و اصل زندگی خود و آنچه پیشتر خود با عشق انتخابش کرده بودند را التیام بخشند. این امر امکان نمی پذیرد جز با به کار گرفتن نظرات و کمک تخصصی یک زوج درمانگر ماهر.

نگارنده: افسانه احمدی

مرکز مشاوره فکر بکر

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حضوری در مورد «احوال آدم های یک خانه خیانت زده» می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

لطفا در صورت شنیدن بوق اشغال مجددا تلاش فرمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
برچسب ها:
افزودن نظر:
CAPTCHA2